İKLİMİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 

 

İklim, bir bölgede görülen uzun süreli hava olayıdır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, çeşitli iklimler görülür. Bu iklimler insan hayatını olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. İklim şartlarının iyi olduğu bölgelerde nüfus yoğunluğu da fazladır. İnsanlar çok sıcak olan çöller veya çok soğuk olan kutuplarda fazla yaşamamaktadır.

Soğuk iklimli bölgelerdeki insanlara göre sıcak iklimli bölgelerde yaşayan insanların daha heyecanlı, neşeli hatta daha sinirli olduğu görülmektedir. Buna örnek olarak Finlandiya’da yaşayan insanlarla İtalyanları verebiliriz.

Sert bir iklimin olduğu bölgede yaşayan insanların sert görünümlü, şartlar zor olduğu için kolay vazgeçmeyen, geleneklerine bağlı insanlar oldukları gözlenmektedir. Örneğin Türkiye’nin doğusundaki şehirlerimizde olduğu gibi.

İklim insanların sağlığını, ulaşımını, beslenmesini, giyimini, barınma şeklini kısacası yaşamını etkileyen çok önemli bir olaydır.

(Visited 629 times, 1 visits today)