İklimlerin Etkileri

İklimlerin her zaman için insanlar üzerinde etkileri olmuştur. Bu etkiler psikolojik veya insan yaşamında değişkenlik göstermiştir. Bunların en başında insanlar yaşayacak yerlerini iklime göre seçerler. Bol yağış alan yerler genelde yoğun nüfuslu iken, az yağış alan kurak bölgeler seyrek nüfusludur. Ayrıca ev yapımında kullanılan malzemeler de iklimlere göre seçilir. Karadeniz bölgesinde yağış fazla olduğu için ev yapımında ahşap kullanılırken yıllık yağış miktarının az olduğu kurak ve yarı kurak bölgelerde ise kerpiç evler yaygındır. Tarım açısından bakarsak da iklimin uygun olduğu kıyı bölgelerinde verim daha yüksektir. Eğer bir bölgede çeşitli iklimler yaşanıyorsa o bölgenin ürün çeşitliliği diğer yerlere göre daha fazladır. Toprak oluşumu da iklimlere bağlıdır. İklimin uygun olduğu alanlarda verimli topraklar olur ve ekilen ürünlerden büyük verimler elde edilir. Toprağın kuru ve verimsiz olduğu yerlerde ise fazla bir verim elde edilmez. Yağışlı olan yerlerde göller, akarsular ve barajlar suyla dolarken iklimin kurak geçtiği yerlerde ise sular azalır.

İklimlerin insan çevresinde etkileri olduğu gibi insan psikolojisinde de etkileri vardır. Buna örnek olarak iklimler insanların sıcakkanlı ya da soğukkanlı olmaları üzerinde de önemli bir role sahiptir. İnsanlar yaşadıkları bölgelere, çevresindeki doğa olaylarına göre psikolojik olarak etkilenirler. Bir bölgedeki insan samimi, eğlenceli ve mutluyken başka bir bölgede yaşayan insan stresli, kaygıları olan, mutsuz biri olabilir. Bu tarz olaylar insanlara göre de değişkenlik gösterebilir. Yağışlı havaları sevmeyen biri yağmur yağdığı bir günde enerjik olmayabilir ya da tam tersi yağmurlu havaları seven bir insan için de güneşli günler bunaltıcı gelebilir. İnsanlar bu etkenlere göre yaşayacağı yerleri seçer. Yağışlı havaları seven biri Karadeniz bölgesinde yaşamayı tercih ederken sıcak havaları seven biri Akdeniz bölgesinde yaşamayı tercih eder. Bunun dışında eğer bir bölgede ikliminden kaynaklı doğal afetler gerçekleşiyorsa o bölgede yaşayan insanların psikolojileri de bundan etkilenir. Araştırmalara göre çevresinde sel, deprem, erozyon gibi olaylar yaşanan kişilerin diğer insanlara göre daha stresli ve kaygı dolu bir yaşam sürdükleri ortaya çıkmıştır.

Karasal iklimin yaşandığı bir yerde şiddetli bir soğuk olduğunda ulaşım bundan olumsuz etkilendiği gibi ulaşım maliyetlerinin de artmasını sağlar. Ya da soğuk havalarda donan akarsular çözüldüğünde su taşmaları gerçekleşebilir. Yıllık yağış miktarının az, doğal bitki örtüsünün cılız olduğu bölgelerde erozyon, yıllık yağış miktarının fazla olduğu engebeli bölgelerde ise heyelan olayları görülür. Meydana gelen sel gibi doğal afetler insanlarla beraber birçok canlının ölmesini sağlamaktadır. Bunlar da iklimlerin insan yaşamındaki olumsuz etkilerine örnek olarak gösterilebilir. Aslında bakarsak iklimler hayatımızda büyük bir yere sahip. Yaşadığımız bölgeden hissettiğimiz duygulara kadar etkileri bulunuyor. Kısacası insanların psikolojisi, sağlığı, ulaşımı, barınması, beslenmesi direkt olarak iklim şartlarına bağlıdır.

 

 

 

 

 

(Visited 230 times, 1 visits today)