İklimlerin İnsan Yaşamına Etkisi

 

Bir bireyi, bir topluluğu belirleyen, yönlendiren düşünme, duygulanma, davranış biçimlerinin tümüne psikoloji denir. İnsan psikolojisini olumlu veya olumsuz şekilde etkileyen pek çok faktör vardır . Ortam , iklim , organik  faktörler, deneyimler,biyolojik etmenlerden… bunlardan bazılarıdır. İnsan psikolojisini etkileyen  çevresel faktörleri macroscope ve microscope olarak ikiye ayırabiliriz . Macroscope, genel olarak yaşadığımız ortam , coğrafi özellikleri , iklimi içerir ; microscope ise daha dar bir etki alanını ele alır ve iki alt kolda incelenir bunlar : Hakimiyet alanı ve kişisel alandır , hakimiyet alanı ev , kafe , bina vb. çevremizdeki yapılardan oluşurken kişisel alan kişinin  ruhu ile ilgilidir. Bu etkenlere baktığımızda iklimin insan hayatına etkisini oldukça açık olduğunu görebiliriz  ve insan psikolojisinin bölgeden bölgeye değiştiğini oldukça rahat bir şekilde algılayabiliriz , kıyaslayabiliriz.

                               

En eski uygarlıklar su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için  su , nehir  kenarlarında yaşamışlarıdır . Bu koşullara sahip uygarlıklar ise kendilerini çeşitli konularda geliştirmiştirlerdir . Mezopotamya uygarlıkları buna en iyi örnektir , elverişli koşullara sahip olan bu uygarlıklar kendilerini kültürel olarak geliştirmiş , sanat ve bilimde ilerlemişlerdir fakat koşulların elverişsiz olduğu buzul çağlarında insanların çoğu soğuğa alışık olmadığından ölmüş sadece adapte olabilen azanlık yaşabilmiştir bu dönemde topluluklar gelişmek yerine olduğu yerde kalmış , yaşam mücadelesi vermiştir. İklimlerdeki çeşitlilik  dış görünüşte ve kültürde de çeşitliliğe sebep olmuştur . Tropik iklimdeki insanlar daha rahat ve daha az üretken iken kutuplara daha yakın olan ülkelerde çok ve katı kuralların olması sebebi ile insanların daha karmaşık ve yoğun bir hayatı vardır , yaratıcılık ve üreticilik yürek seviyededir ayrıca yapılan araştırmalara göre soğuk ülkelerdeki insanların intihara eğiliminin daha fazla olduğu tespit edilmiştir buna karşılık Norveç , Danimarka , Kanada , İsviçre gibi ülkeler soğuk olmasına rağmen son 50 yıldır dünyadaki en mutlu ülkeler sıralamasında ilk ondan hiç düşmemiştir . Türkiyede ise  mutluluk oranı en fazla Karadeniz’de  iken bu oranın en düşük olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. İklim ve coğrafi koşullar  insanların yaşam biçimini de etkilemiştir. Giyim , konut tipi , ulaşım , nüfus ve yerleşim bunlardan bazılarıdır . Açıktır ki insanlar hava koşullarına göre ince veya kalın giyinerek kendisi için en uygun koşulları sağlamaya çalışırlar bu iklimin giyime olan etkisini gösterir. Soğuk ve kar yağışını fazla olduğu bölgelerde çatıların çökmesini , zarar görmesini  engellemek için çatılar dik ve eğimli yapılmıştır . Sıcak ve kurak bölgelerde ise çatı yerine teras , balkon gibi yapılar tercih edilmiştir. Konut tipi iklim etkileşimine bir diğer örnek ise evlerin yapıldığı maddenin bölgenin iklimsel koşullarına göre değişmesidir örneğin nemli bölgelerde ahşap evler yapılırken , dağlık bölgelerdeki evleri yapımında taşlar kullanılmıştır . Çığ , toprak kayması ve benzeri olaylar ise hem nüfusu hem de ulaşımı etkilemiştir . Tüm bunlar toplulukların kültürlerinde farklılar oluşmasına sebep olmuştur . İklim koşulları aynı zamanda toplumların ticari faaliyetlerini de etkilemiştir ayrıca  iklim bitki örtüsünü de etkilemiştir dolayısıyla toplumların yemek kültürlerini ve alışkanlıklarını da etkilemiştir . Fizyolojik gelişim ile iklim arasında bir ilişki olduğu kanıtlanmıştır bu değişimler kısa içersinde gözlemlemezken  uzun süre içersinde türlerin adaptasyonu ile net bir değişim görülebilir .  İklimle  karakter arasındaki ilişki bilimsel olarak kanıtlanmış olmasa da böyle bir ilişkinin var olduğu düşünülmekte. Hava kasvetliyken hüzünlü olmamız , güneş ışınlarının eksikliğinin ya da fazlalığının sağlığımıza  olan etkileri iklimin üzerimizdeki etkilerinden bazılarıdır.                            

 

                       

 

Kısacası iklim , insan arasında çok güçlü bir etkileşim vardır . İnsanların yer yüzündeki dağılışları bile iklim tarafından belirlenmiştir . Bu koşullar bizi pek çok şekilde etkiler ve hayatımızı bunlara göre şekillendiririz ,  bilinçli bir şekilde verdiğimiz bu kararların dışında iklimin psikolojimiz üstünde de etkisi vardır .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1.454 times, 2 visits today)