İletişim ve Kader

Günlük hayattan tutun da itibarı geniş kitlelerden bağımsız düşünülemeyecek devlet yönetimine kadar tesiri büyük iletişim kabiliyetini göz ardı etmek akla mantığa uyar mı, siz söyleyin. Siyasetle, eğitimle ve insanla var olan herhangi bir işle uğraşan bir birey takdir eder ki kelimelerle oynamak ile kumar oynamak arasındaki çizgi haliyle incedir. Bugün ağzımızdan çıkanı yarına kalmadan unutmamız işten olmasa bile sözlerin bıraktığı etki vefalı davranacaktır.

 

 

 

İster bir siyasetçi olsun ister pazarda patates satan bir adam, hiç fark etmez; insanlarla iletişim kurma becerisi geliştirilmezse çölde susuz kalmak bir hayal olmayacaktır. Bir politikacının sözlerini zekice kullanarak kitlelere tatlı bir romantizm satması, bir satış elemanının da ikna yeteneğiyle daha çok müşteri çekmesi gerekir; neticede söz söyleme sanatı da kendi içinde iktisadi bir olgudur, kar ve zarar hesaplamasının bir nevi kader belirlemesidir.

 

 

 

Bu hususta Rusya devlet başkanı Putin’in içinde bulunmuş olduğu bir durum örnek verilebilir: İsveç başbakanıyla yaptığı bir konuşmada İsveçli girişimcilerin Rusya’ya 5 milyar dolarlık bir yatırım yapmasına istinaden onlardan ”arkadaşlarımız” şeklinde bahsetmiştir ancak çevirmenin bunu İsveççeye ”ortaklarımız” şeklinde tercüme etmesi ise gözlerden kaçmamıştır. Arkadaş ve ortak… Arada elle tutulur bir fark vardır; ilki çok daha içten, ikincisi ise tarafsızdır.

 

 

Hitabet sanatının nelere kadir olduğuna Mustafa Kemal Atatürk’ten daha makul bir örnek tasavvur edemiyorum. Osmanlı zamanında Rumeli’de yetişmiş bir genç, çevresi sebebiyle pek çok etnik gruptan insanla iç içedir; farklı kültürlere ve yeni fikir akımlarına karşı yabancı değildir. Mustafa Kemal de Selanik gibi kozmopolit bir ortamdan istifade ederek doğuştan gelen hitabet yeteneğini fikirsel kabiliyetleriyle donatmıştır, buna kitap okuma alışkanlığı ve babası Ali Rıza Efendi’nin onu Şemsi Efendi İlkokuluna vermesi de eklenince sözlerinin gücünden faydalanacağı yol çok daha açık bir hale gelecektir.

 

 

Mizaç olarak meraklı da olan Mustafa Kemal savaştığı cepheleri, muhatabı olduğu konu ve insanları, tarihi, coğrafyayı, bilhassa Türk milletini ve mücadele etmek zorunda olduğu etkenleri detaylıca öğrenmiş ve hitabet kabiliyetini ona göre kullanmıştır. Türkiye’nin zaman ve şartlara nazaran üstün zaferlere muvaffak olması da tek bir noktaya dayanır:”Deha ancak çevresiyle parlar”. Mustafa Kemal, üstün iletişim yeteneğiyle doğru kişilerle arkadaşlık etmiş ve bir milletin tarihi de buna bağlı olarak değişmiştir. Devlet adamlığını da akıllıca kullanarak (bknz. sözcükleri etkili kullanmak) savaştan bitap düşmüş bir halkın moral kaynağı olmuştur; ”Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır”, sözleri de bu ifadeyi destekler niteliktedir.

 

Snelman

 

Kelimelerin ustaca kullanımı Snelman’ın Fin halkında yarattığı gibi muhteşem bir tesire de sahip olabilir, cahil bir topluluğu peşinden de sürükleyebilir hülasa hitabet sanatıyla kumar arasındaki çizgi incedir. Bu konunun ehemmiyeti üstünkörü bir şekilde değerlendirilemeyecek kadar hayatın her alanında elzemidir. İletişimde, söz söylemekte ve sözcük seçiminin artısıyla eksisini doğru hesaplamakta muktedir olamayan kişilerin ve toplumların varlık mücadelesi veremeyeceğini herkes bilir.

 

 

 1. KAYNAKÇA:
  1. RT News
  2. Türkiye’nin Yakın Tarihi- İlber Ortaylı
  3. Beyaz Zambaklar Ülkesinde- Grigoriy Petrov

  Görseller:

  1.  Öne Çıkan:  https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwsuWroKjiAhWGzqQKHWNmCaoQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.theceomagazine.com%2Fbusiness%2Fmarketing%2F5-tips-improve-public-speaking%2F&psig=AOvVaw19AKiiSThEh6rjdJni4jM1&ust=1558377890565734
  2. https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm9J-Xo6jiAhWBPOwKHYlBB3EQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.guncelpsikoloji.net%2Fyasam%2Filetisim-engelleri-h6624.html&psig=AOvVaw29H5-LJqvzF3a61M7EtroM&ust=1558378693270604
  3. https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihz7bmo6jiAhXCZlAKHU6kAqAQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FPresident-John-F-Kennedy-laughs-at-press-conference-New-8×10-Photo-%2F401492802200&psig=AOvVaw0PTfbU3T6NzIegpNiuegmd&ust=1558378775477652
  4. https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxsIH0oKjiAhVI2KQKHXv-AFsQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fen.kremlin.ru%2Fevents%2Fpresident%2Fnews%2F60254&psig=AOvVaw2kLHZP8RqEUSRHN3-zEirK&ust=1558378081276959
  5. https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi54pnooajiAhVF3aQKHXvPDI0QjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2F375humanistia.helsinki.fi%2Fen%2Fhumanists%2Fjohan-vilhelm-snellman&psig=AOvVaw3g89zANLlcymXgyqD7vBs0&ust=1558378308975240
(Visited 22 times, 1 visits today)