İlginç Bilgiler

İlk çağlardan itibaren insanlar gerçeklik payı olmayan olaylara inanıp onları uğursuzluk olarak düşünüyorlar. Bu düşünceden dolayı birçok nesne, hayvan, sayı vb. şeyler insanlar tarafından birçok nesne uğursuzluk simgesi haline gelmiştir.

13 sayısının uğursuz olmasının birden fazla sebebi vardır. Örnek olarak ¨Davetsiz Misafir: Hile Tanrısı Loki, Asal  sayı olması, Hz. Nuh Kavminin Helakı, Hz. İsa´nın Son Yemeği vs.¨ Aralarından en ilginç olan ise ¨Triskaidekafobi¨ bir sayının  fobisi varmış. 13 sayısının uğursuz olduğuna dair inanç, bir tür korku hastalığı olarak tanımlanmıştır.

4 sayısı Asya ülkeleri için uğursuzmuş. Sebebi ise, dil olarak birbirine yakın olan bu kültürlerde 4 sayısının okunuşunun ´ölüm´ kelimesinin okunuşuyla oldukça benzer olmasıymış. Bu uğursuz sayı kültürlerine o kadar etki etmiştir ki bu ülkelerde apartmanlarda, otellerde, asansörlerde 4 sayısı bulunmamaktadır. Ölümü görmezden gelmek, ölümünde sizi görmeyeceği manasına gelmese deyine de uzak durmak iyidir diye düşünülüyormuş.

8 sayısı da Hindistan´da uğursuz kabul ediliyormuş. Sebebi ise numarelojiye dayanıyor. Ülkenin başına gelen doğal afetlerden, kazalara kadar olan bütün olayların tarihlerini 8´e bağlamayı başarıyor Hindistan. Sadece tarihin içinde 8 yoksa tarihin sayılarını topluyor sonuç 8 ya da içimde 8 geçen bir sayıya ulaşıyorlarsa 8´in lanetine bağlıyorlar.

Kara kedi´nin uğursuzluk getiriyor düşüncesi Hristiyanlık yayılmaya başladığında olmuştur. Eski Mısır´da kara kediler bugünkü inancın aksine kutsal sayılmaktaymış, hatta toplum dişi kara kedilerin tanrıça olduğu kabul ediyormuş. Bu kedilerin öldürülmesini engellemek için kanun bile çıkarılmış. Bazı yerlerde insanın önünden kara kedi geçmesinin şans getireceğine inanılıyormuş. Hristiyanlıkyayılmaya ve kendinden önceki kültürlerin sembol olarak kabul ettiği şeylere kötü anlamlar yüklemeye başladığından dolayı insanların kara kedilere bakış açısı değişmeye başlamı. Değişmesini sağlamak için kara kedilerin gece şeytana dönüştüğünü söylemişler ve insanlarda bu hayvana karşı bir nefret duygusu oluşturmuşlar. Bu inanç biraz azalsada günümüze kadar gelmiştir.

İnsanlar karanlıktan her zaman korkuyorlardı çünkü karanlıkta bilinmeyen şeyler vardır ve insanlar aslında en çok bilinmeyenden korkarlar. Baykuş da gece avlanan bir kuş olduğu için insanlar da bir korkuya sebep olmuştur. Uğursuz saymalarının sebepleri: gece dolaşması, çok sessiz uçması, insan çığlığı gibi ötmesidir.

İnanışa göre gece tırnak kesmek kötü ruhlara ve iblislere yol açmış olunduğu düşünülmektedir. Bundan dolayı uğursuz olduğu düşünülüyor.

Bunlar gibi birçok nesne daha saçma sapan sebeplerden dolayı uğursuz sayılmaktadır. Bu uğursuz oldukları düşüncesi bana çok saçma geliyor. Çünkü hepsi bizim gibi dünya için yaratıldılar.

 

(Visited 96 times, 1 visits today)