İnançlar İnsanları Özgürleştirir mi Köleleştirir mi?

 

İnanç, en geniş tanımıyla bir kişinin belli bir iddiayı yada varsayımı sezgisel yol ile doğru veya yanlış kabul ettiği pisikolojik bir durumdur. İnançlar insanları köleleştirir mi yoksa özgürleştirir mi?

Bana göre din kullanım tipine göre etkisini değiştiren bir unsur. Kuran insanların zorla İslamlaştırılmasını öngörmez. Dini inançlar kişiden kişiye değişen bir kavramdır. Din bazı insanları özgürleştirmeye götürebilir. Fakat tüm insanların din anlayışı aynı olmadığı için bazılarını özgürleştirmekten çok köleleştirmeye götürebilir. Kendimizi olduğumuz gibi görmeliyiz. Eğer kendimizi olduğumuz gibi görmessek diğer insanlara göre uygun olan kullanım tipini benimsemeye çalışırız fakat bu tip bizim inancımıza ters düşerse köleleşmeye başlarız. Yani kendimizi olduğumuz gibi görmeliyiz. Bazı insanların inançlarından dolayı yapmadıkları şeyler vardır, bunları kabullenirler artık bu onlara bir kısıtlma gibi gelmez. Bazı insanlar ise kıstıtlanan ve yasaklanan davranışları kabullenmez ve aynı zamanda inançlarından vazgeçmezler bu nedenle zaman geçtikçe inançların birer kölesine dönüşürler. Yani kısacası inançlar büyük bir baskı unsuru haline gelmişse, o insanlar o inancın kölesi, veya o inancı kendi çıkarları için kullanan insanların kölesi olmuş demektir. Eğer inançlar insanı zorla bir şey yapmaya yöneltiyorsa, o inanç insanı köleleştiriyor demektir. Ama eğer inanç onu iyi şeyler yapmaya teşvik ediyorsa o inanç insanı özgürleştiriyor demektir

Sonuç olarak din kullanım tipine göre etkisini değiştiren bir unsurdur, dini inançlar kişiden kişiye değişen bir kavramdır.

(Visited 23 times, 1 visits today)