İNANÇLAR VE ETKİLERİ

“İnançlar insanları köleleştirir mi, yoksa özgürleştirir mi?” Bu soruya öncelikli cevabım, ikisinin de olabileceği. Çünkü bence bu soruya verilebilecek cevap durumdan duruma göre oldukça değişebilir. Örneğin; bir toplumda belirli bir inanç çok yaygınlaşmışsa, ve artık herkes bu düşüncelere katıldığını belirtmek zorunda kalıp kurallara uyuyorsa, ve bu inanca katılmayanlara toplumda farklı bir gözle bakılıp bu insanlar toplumdan dışlanıyorsa o zaman burada inançlar insanları köleleştiriyor diyebiliriz. Yani kısacası inançlar büyük bir baskı unsuru haline gelmişse, o insanlar o inancın kölesi, veya o inancı kendi çıkarları için kullanan insanların kölesi olmuş denektir. Ama bu olay bir olasılık olduğundan tabii ki her zaman geçerli olmayabilir. Örneğin; bir bölgede insanlar inançları sayesinde rahat yaşayabiliyorsa ve inançlarıyla mutlu olabiliyorsa, ve inançlar herhangi bir şekilde bölgedeki kimse için baskı oluşturmuyorsa ve o inanca sahip olmayanlar da herhangi bir şekilde ayrımcılığa maruz kalmıyorsa, o zaman bu bölgedeki inanç insanları özgürleştirmiş denektir. Ayrıca inançların toplumla birleşince oluşan etkisi bir yana bir de bireysel etkileri vardır. Bu da yine insanı köleleştirebilir veya özgürleştirebilir. Bireysel etkisi, bence inancın kendisiyle alakalıdır. Örnek vermek gerekirse, inanç eğer insanları bilime, sanata, edebiyata kapalı olmaya teşvik ediyorsa, bu inanç insanları köleleştirir denektir. Ama eğer inanç insanları tam tersi bilime, sanata, edebiyata teşvik ediyorsalar inanç o insanları özgürleştiriyor denektir.

(Visited 9 times, 1 visits today)