İnançlar

Dünyada sadece 7 tane din vardır. Bunlar:

  • Hristiyanlık
  • İslam
  • Budizm
  • Hinduizm
  • Yahudilik
  • Dinsizlik
  • Halk inançları

Dünyada en çok Hristiyanlık dini bulunmaktadır. Eğer Hristiyanlık üzerinden örnek verirsek, Hristiyanlar İsa’nın oğlu ve kızı olarak geçerler. İsa’ya inanırlar. İslamiyet’te tek olan Allah’a inanırlar. Mesela Budizm’de tek tanrıya inanılmaz. Çok tanrılı bir dindir. Fakat hem özgür hem de bir dine inanan insanlar da vardır. Bu kişiler tapmazlar sadece inanırlar. Ki bu onları dinsiz yapmaz. Daha çok dinlerine inanan kişiler olurlar.

Yani sonuç olarak bütün dinlerin inandığı tanrı veya tanrılar vardır. Bazıları tek tanrıya inanırken bazısı çoklu tanrıya inanır. 

(Visited 13 times, 1 visits today)