İnanışlar Bizi Köleleştirir mi Özgürleştirir mi?

İnanışlar hayatımızın bir parçasıdır. Fakat bunu doğru kullanmak bizim elimizdedir. Günümüzde her bireyin farklı inançlara sahip olma özgürlüğü vardır. Bazı insanlar inanmadıkları dinin yanlış olduğunu ve insanları köleleştirdiğini düşünür. Köle kavramı günümüze göre çok eski ve kullanılmaması gereken bir kavramdır. Köle demek insanı insandan saymayıp bir alet olarak görmek gibidir. Dinin böyle bir amacı yoktur. Din insanı yapmaması gereken şeyler için kısıtlar ve iyiye yöneltip güven verir. Her birimizin bir aklı vardır, bu akıl bize iyi ve kötüyü gösterir, sonrasında tercih bize kalır.

(Visited 49 times, 1 visits today)