İNANIŞLAR İNSANI KÖLELEŞTİR Mİ?

İnanışlar insanı köleleştirir mi özgürleştirir mi?

İnsanlar yaradılışından beri özgürlük ve inançları için sürekli olarak birbirleri ve diğer toplumlarla çatışma halinde olmuştur. Bunun sonucu olarak karşısındakine üstünlük sağlayan toplumlar diğerlerine karşı kendi inanışlarını hakim kılmış ve onları baskı altına alarak köleleştirme yoluna gitmişlerdir.

Özgürlüğü kısaca tanımlamak gerekirse düşüncelerimizin kısıtlanmadığı, sınırlandırılmadan istediğimizi seçebilme ve yapabilme şeklinde tanımlanabilir. Köleliği kısaca tanımlarsak herhangi bir şeye bağlanmak, birinin emri altında bulunmak yani kısaca özgür olamamak.

Bu açıklamaları dikkate aldığımızda inanışlar insanı köleleştirebilir. Fakat buna bizim izin vermememiz gerekir çünkü insanlar özgür bir yaradılışa sahiptir. Ancak, inançsız yaşamak da insanlarda bir eksiklik yaratabilir. Bu nedenle inanışlarımızla özgür düşüncemizi bir arada, dengede tutabilmeliyiz. Fakat  bu  her zaman dengede kalamayabilir eşitliğin bozulması durumunda ya özgürlüğümüz ya da kölelik ön plana çıkabilecektir. Bu durum, her insanda aynı şekilde sonuç vermez.

Sonuç olarak inançsız yaşamak insanlarda bir eksiklik yaratabileceği gibi bir varlığa veya bir topluma karşı düşüncesizce ve nedensizce bağlı olarak yaşamak da zayıflığa ve köleliğe neden olur.

(Visited 16 times, 1 visits today)