İnanışların İnsanlara Etkisi

İnanışlar dünyada çok yaygındır. Etrafta gördüğümüz her insan bir şeye inanır. Biri Müslümandır, Allah’a inanır. Diğeri ise Hindu’dur, çoklu tanrılara inanır. Böyle inançlar, bence her insanı özgürleştirir. İnsanlar, dilediklerine inanmalıdırlar çünkü buna özgürlerdir. İnanışlar, bir insanın kişiliğini ve düşüncelerini değiştirebilir. Mesela, herkese kötü davranıyorsa inandığı bir inanış sayesinde bu kişiliğinden vazgeçip herkese iyi davranan iyi bir insan olabilir. Aynı zamanda bir insan hiçbir inanışa inanmayabilir çünkü ona saçma veya gereksiz gelebilir. Ben çoğu bir sürü insanın düşündüğü gibi inanışların insanı özgürleştirdiğini düşünüyorum.
Ancak inançlar insanı özgürleştirse bile, bazı kötü yanları vardır. Mesela, herhangi bir insan, başka bir insanı kendi inandığı dine inanmadığı için dışlayabilir veya onu üzebilir. Bizimle aynı şeyi düşünmediği için birini dışlamak aslında çok saçmadır çünkü herkes istediği şeye inanmakta özgür olmalıdır. Birini sevmesek bile ona saygı duymalıyız ve canını acıtmamalıyız. Dilediğinden başka bir şeye inanmaya zorlanmak insanı özgürlüğünden alır ve onu köleleştirir. Hem insanları üzmemek hem de neye inanırsak inanalım hep beraber kardeşçe yaşamamız için herkese saygı duymalı ve dışlamamalıyız.

(Visited 6 times, 1 visits today)