İNANIYORUM VE HUZURLUYUM

batıl inanç ile ilgili görsel sonucu

Batıl inanç (hurafeler) İslam dinin inançlarına aykırı olan doğru ve gerçek olmayan inançlara denir. Bu batıl inançların çıkış tarihleri pek belli olmasa da tarihi M.Ö ‘ye  kadar dayanmaktadır. Mesela merdivenin altından geçmek, 13 sayısı, ayna kırmak gibi. Peki bu batıl inançlar neden ortaya çıkmıştır.

Bazıları çok eski tarihlerden gelen boş inançlara ilişkin bazı varsayımlarda bulunabiliriz. Günümüzde Ay’ın Dünya’nın bir uydusu olduğunu biliyoruz. Oysa bundan binlerce yıl önce yaşamış insanlar Ay’ın bir tanrı olduğunu sanmışlar ve onlara zenginlik,şan ,şöhret getireceğine inanmışlardır.  Şu an ise at nalının uğurlu sayılmasının nedenlerinden biri, eski Avrupa topluluklarından “Keltlerin” atın kutsallığına inanmaları olmuştur. Eski çağlarda ise topraktan çıkarılan değerli  cevherlerden demir eşya üretme sanatının olduğuna inanılması da bu inancı doğurmuştur.

Avrupa’da aydınlık çağ öncesinde kontrol papazlar ve kiliselerde olduğu için insanlar bu tür şeylere daha kolay inanmışlardır. Avrupa’da ki batıl inançların diğerlerine göre daha fazla bilinmesinin sebebi ise Avrupa’nın diğer ülkelerdeki gücüdür. Geçmişte yaşanan onca olaya rağmen Avrupa batıl inançlardan dersini alamamıştır. Mesela veba hastalığının Avrupa’da yayılıp birçok insanı öldürmesinin en büyük sebebi batıl inançlardır. Çünkü papazların kediler ile verdiği fetva yüzünden fare nüfusu çoğaldı ve onları öldürecek kedi nüfusu olmadığı için veba Avrupa’da çok daha hızlı yayıldı ve sonuç olarak bir milyon insan öldü. Bir de batıl inançlar Avrupalı papazların işine çok yaramıştır. Çünkü insanları çeşitli şeylere inandırarak  daha çok para kazanacaklardı. Bir de halkın sağlığı için uydurulan batıl inançlar vardır. Mesela geceleyin tırnak kesmek insanı öldürür demişler ama son zamanlarda yapılan araştırmalar geceleyin tırnak kesmenin insanın sağlığı açısından ciddi bir zararı olduğunu ortaya koyuyor.  Türkiye’de yağmur duası, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde çok ça görülür. Çocuk doğumlarında ve evlenme törenlerinde de batıl inançlar yaygındır. Mavi boncuklar ise çoğu dükkanda gözümüze çarpmaktadır. Bu meşhur 13 sayısının gizemi ise  Hz. İsa’nın son yemeğinde 13 kişiden oluşan misafir grubunun  yemekten sonra 24 saat içinde Hz. İsa’nın çarmıha gererek öldürmesidir. Bu olay o kadar saçmadır ki bazı ev kapılarına 13 numara verilmez, Bazı uçaklarda 13 no.lu koltuk yoktur, 12A veya 14 olarak devam etmiştir.

Batıl inançlara her ne kadar toplumun çoğunluğu inansa da, bu inançlar para kazanmak ve toplumun sağlığı için uydurulmuştur. İnsanlar zamanla sanki bir zorunluluk gibi yerine getirmeye çalışsa da Batıl inançlar toplumlardan çıkan uydurma inanışlardır.

 

(Visited 45 times, 1 visits today)