İnce Çizgi

Adalet ve eşitlik hepimizin en az bir defa duymuş ve aşina olduğu kavramlar, bu kavramlarla farkında olmasak bile gerek günlük hayatımızda, gerek işte, gerek okulda hergün yüzleşmekteyiz. Bu kadar aşina olduğumuz bu kavramlara aynı zamanda bir o kadar da uzağız.
Adalet başka eşitlik başkadır. Bazı eşitlikler adalet sayılsa da, bazı eşitlikler vardır ki değil adalet, işkence bile olur. Hatta bazı eşitsizlikler adalettir. O halde bizim tercihimiz daima adalet olmalıdır; Zira her adalet eşitliktir, fakat her eşitlik adalet değildir.
Eşitlik kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu olarak tanımlanabilir daha açık bir şekilde tanımlarsak insanların statüsünü parasını özelliklerini ihtiyaçlarını düşünmeden ve önemsemeden herkesi ve her şeyi eşit olarak yargılamak ve gereğini yapmaktır. Düşünürsek Günеş yüksеldiği zаmаn, hеrkеs için yüksеlir. Baktığı zaman herkes için batar çünkü doğa herkesi eşit görür ve öyle davranır.Eşitlik beni ve ötekini aynı yapar sen neysen o da odur.
Adalet: adaletle iş gören, adaletten, doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli olarak tanımlanabilir yani herkesi gerektiğince değerlendirmek ve ona göre tepki vermektir.
Mahkeme duvarlarını düşünelim “Adalet mülkün temelidir” yazısı bulunur mutlaka ne kadar eşitlikle adaletin ortak noktaları olsa da eşitlik olmazsa mülk ayakta kalabilir ama adalet olmazsa devlet olmaz devlet olmazsa da adalete gerek olmaz ikisi birbirini tamamlar. Mesela elimizde 9 tane elma olduğunu düşünelim 3 tane de çocuk.  Çocuklardan biri çok aç ölmek üzere diğeri nispeten daha iyi durumda ama aç diğeri iyi ve kısmen tok. Bu çocuklara elmayı eşit bir şekilde dağıtırsak ölmek üzere olan, aç olan ve kısmen tok olan da 3 tane elma alacak fakat adil bir şekilde dağıtırsak ölmek üzere olan 5 tane aç olan 3 tane tok olan bir tane alır. Adalet ihtiyaç gereksinim gibi şeylere göre yargılarken eşitlik herkesin bir olduğu şekilde yargılar adaletle eşitlik bu şekilde birbirinden ayrılır. Bir başka örnekte 3 tane suçlu düşünelim. Bir tanesi cinayet işlemiş, bir tanesi birini yaralamış bir tanesi bir şişe su çalmış. Bu üçünü eşit yargılarsak hepsi aynı cezayı alacak ama adaletli bir şekilde yargılarsak cezaları farklı ve uygun olacaktır.

Düşündüğümüz zaman adalet ve eşitlik aynı gibi görünen ama farklı sözcüklerdir. Biri yargılarken biri eşitler. Bu yüzden her insana eşit davranmak adalet değil ama adil davranmak eşit davranmaktır.

(Visited 66 times, 1 visits today)