İNSAN POPÜLASYONU

Zaman geçtikçe ülkelerin insan popülasyonu artıyor. Bu da ülkeyi birçok alanda etkiliyor. Bu etkiler çoğunlukla olumsuz oluyor ama olumlu da olabiliyor. Bu alanlara bazı örnekler vermek gerekirse bu alanlar çevre temizliği, ekonomi ve daha birçok şey olabilir.

Bir ülkedeki insan popülasyonu artarsa o ülkedeki tüketim de artar. Bununla birlikte üretim tüketimi karşılayamaz ve ürünlerin fiyatı artar. Bu da insanların ürün almakta zorluk çekmesine ardından da masrafların kardan daha fazla olmasına sebep olur. Kısacası ekonomi kötüleşir, açlık başlar ve fakir zengin sınıfları oluşur.

 

Başka bir bakış açısıyla bakarsak insan sayısı artacağı için çalışabilecek insan kapasitesi artar, bu  sayede de üretimde ya da başka şeylerde duraklama olmayacağı için üretim hızlanır ve ekonomi iyileşebilir. Ama eğer böyle bir durum olursa insanların iş bulması zorlaşır çünkü iş yerleri zaten yeteri kadar işçi sayısına sahiptir.

Yukarıdaki iki paragrafta verilen iki olasılık da olabilir. Bu ekonomi alanında olabilecek olumlu ve olumsuz durumlar. Çevre konusunda ise oluşabilecek durumlar aşağıda bulunmakta.

 

Nüfus fazlalığından dolayı fazla yerleşim yeri yapılmak zorunda kalınıyor. Bunun sonucunda da ormanlar yok olacağı için zararlı gazlar artar ve hava kirliliği oluşur. Ayıca fazla yerleşim yeri demek fazla atık demek. Atıklar geri dönüştürülebilir veya çevreye atılabilir. Sonuç ne peki? Tabii ki de çevre kirliliği.

 

Eğer nüfus artarsa çevre kirliliği de yüksek ihtimalle artar. İnsan fazlalığının etkilediği daha birçok alan var ama ben birkaçını size aktardım. Sonuca gelirsek de fazla popülasyon zararlı da yararlı da olabilir…

(Visited 35 times, 1 visits today)