İnsan ve Çevre

Dünyamız hızla tükenmektedir. Bunun tek nedeni insanoğludur. İnsanların dünya kaynaklarını hiç bitmeyecek gibi tüketmeleri bunun yanı sıra çok fazla kirletmeleri Dünyamızı yok etmektedir. Bir an tüm insanlar yok olsa sadece hayvanlar bu dünyanın sahibi olsa “İşte dünya o zaman çok daha güzel bir yer olurdu.”

Dünyamıza her ülke aynı oranda zarar vermemektedir. Bazı ülkelerin dünyaya verdikleri zarar pek çok ülkenin verdiği zarardan çok daha fazladır.Aşağıdaki grafik Avrupa Çevre Komisyon tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanmıştır. Bu grafikte ülkelerin 1 yılda doğaya saldıkları CO2 (Karbondioksit) miktarları belirtilmiştir.  En çok CO2 gazını açığa çıkaran ülke Çin ve hemen arkasında Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Bu gazın salınımı kutuplardaki buzulların erimesine ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. İklim değişikliği bitkileri, hayvanları ve insanları olumsuz yönde etkilemektedir. Başta Çin ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünya ülkelerinin atmakta gecikmiş oldukları olumlu adımları atması gerekmektedir. Ne yazık ki bu iki ülkenin de Dünyaya verdikleri zararla ilgilendiklerini sanmıyorum. Bir mucize olsa bu duruma dur diyebilsek “İşte dünya o zaman çok daha güzel bir yer olurdu.”

Teknolojinin ve sanayileşmenin gelişmesi ile doğru orantılı olarak doğa kirlenmektedir. Fabrikaların atıklarını arıtmaları durumunda bile doğaya verdikleri zararı ne yazık ki sıfıra indirmek olanaksızdır. İnsanoğlu bundan sonra da sanayiden ve teknolojiden vaz geçmesi de mümkün değildir.  Aslında dünyamızın bir gün mutlaka sonu olacaktır. Bundan kaçınılması bilimde aykırıdır. Bilimsel çalışmalarda dünyanın yaklaşık 10 bin yıl sona küresel ısınmanın etkisiyle sular altında kalacağını ve insanların yok olacağını söylemektedir. Küresel ısınmaya insanların doğayı verdikleri zarar neden olmaktadır. Toprağa, havaya ve suya karışan kimyasallar dünyamız için büyük bir risktir.   Sanayide kullanılan kimyasalların toprağa, havaya, suya yani doğaya karışması engellenebilse “İşte dünya o zaman çok daha güzel bir yer olurdu.”

Dünyamızı kurtarmak istiyorsak tüm ülkelerin doğa seferberliğibaşlatması gerekmektedir. Teknolojinin ve sanayinin durdurulması mümkün değildir. Bu durumun olumsuz etkilerinden en az oranda etkilenmek için her türlü önlem alınmalıdır. Bu önlemlerin ilk sırasında ağaçlandırma gelmektedir. Ağaçlar insanların en önemli dostudur. Dünyamızı ne kadar çok ağaçlandırırsak çevremiz güzelleşir  ve havamız  çok daha temiz olur. Doğanın korunması için; fabrikaların atıkları azaltılmalı, geri dönüşüm sistemi en aktif şekilde uygulanmalı, fabrika bacalarından en iyi arıtma sistemi ile arıtılmış gazların salınımı yapılmalı,  çöpler ayrıştırılarak geri dönüşüm uygulanmalı,  yağ tüketimi azaltılmalı, yağların suya karışımı önlenmeli, plastik kullanımın en aza indirilmeli, plastiklerin doğada çözülerek yok olmaları sağlanmalı,  tarımda toprağın kimyasal gübre ile kimyasal tarım ilaçlarıyla kirlenmesi önlenmeli ve benzeri önlemlerin tümü eksiksiz alınmalıdır.  

Dünyada savaşlar olmasa, her birey eşit haklara sahip olabilse, çocuklar hiç acı çekmese, hayvanlar özgür ve mutlu olsa,  hayvanlar insanların eziyetlerinde kurtulsalar ya da hiçbir insan hayvanlara zarar vermese, doğa korunsa, ağaçlandırmaya gereken önem verilse, doğa kirletilmese, insanlar birbirlerinin haklarına saygılı olsa, “İşte dünya o zaman çok daha güzel bir yer olurdu.”

(Visited 349 times, 1 visits today)