İnsanın İnanma İsteği

Tarih boyunca batıl inançlar her toplumda görülmüştür. Batıl inançlar nesilden nesile aktarılmaktadır. Ortada birçok tez,anti-tez vardır. Kimisi bunların hiçbir bilimsel dayanağı yok derken, bazı insanlar ise bu olayları yaşadıklarını iddia etmektedir. Bazı batıl inançlara o kadar inanılmaktadır ki ,batıl inançlar bazı toplumlardaki insanların hayatları etkilemektedir.

Bu batıl inançlardan birisi ise on üç sayısıdır. On üç sayısı birçok toplumda o kadar korkulmaktadır ki, bazı oteller de on üçüncü Kat yoktur, Çin de de bu durum çok fazla görülmektedir. Hatta bazı insanlar da o kadar fazla korku salmıştır ki bu durum, bu korku insanlara kapı numaralarına veya bu gibi başka şeylerde de on üç yazmak yerine 12+1 bile yazdırabilmektedir. Bu batıl inancın nedenleri bazı olaylara dayanmaktadır.

Bu batıl inanç Hristiyanlıkta belli sebeplerden ötürü görülmektedir. Bunun nedenlerinden birisi İsa’nın son akşam yemeği tablosudur. Bu tablo da İsa ile on iki havari resmedilmektedir. Bu tablodaki kişilerin toplamı on üç olduğu için ve masadaki on üçüncü Kişi olan Yahuda İsayı ele verip öldürttüğü için böyle bir batıl inanç oluşmuştur. Bu batıl inançların bazılarının Hristiyanlık için görülmesinin  başka bir neden ise Osmanlı İmparatorluğu İstanbul’u 1453’te fethetmesidir ve bu tarihin rakamlarının toplamı on üçtür

Başka bir batıl inançsa herkesin bildiği üzere kara kedilerin insanlara uğursuzluk getireceğine inanılmasıdır. Bir kez de olsa herkes bu batıl inancı birilerinden duymuştur. Bu batıl inançtan en  çok etkilenen canlılar ise siyah kediler olmuştur. Bu hiçbir anlamı olmayan batıl inanç yüzünden siyah kedilere, bazı cahil insanlar tarafından zarar verilebilmektedir.

Batıl inançların yukarıda da bahsettiğim gibi bazı zararları olabilir. Bilgisiz insanların bu inançlara takıp onlara göre yaşamasıyla, inancından yola çıkarak çevresine zarar verebilir. Bunu engellemenin yolu da insanları bu konuda eğitmektir.

Batıl inançlar bazı tesadüfler sonucu ortaya çıkmıştır. Aslında,  batıl inançların insanların sürekli olayları bir şeylerle bağdaştırma isteğiyle de oluştuğunu söyleyebilirim. Bazen de tamamen şans eseri bir olay olduktan sonra o şey gerçekleşmiş olabilir. Kısacası batıl inançların şans eseri oluşmuş ve o zamanlardaki insanların bilgi yetersizliğinden dolayı doğmuştur.

İnsanlığın batıl inançları geçmişte, günümüze göre daha fazlaydı. Tabii ki bilimin gelişmesiyle ve şuan da interneti kullanabilmemizle bilgileri, önceki zamanlardan  daha doğru bir şekilde alabiliyoruz. Bu da bizi daha iyi bir konuma getirmektedir.

Genel olarak batıl inançlar bana göre batıl inançlar tamamen tesadüflerden ortaya çıkmıştır. İnsanların kötü şeyleri bir şeylerle bağdaştırmaya çalışmasıyla ve insan denen varlığın da bir şeylere inanma isteğinden batıl inançlar oluşmuştur. Bu yüzden de bana göre en doğru olanı bu inançları unutmaktır.

(Visited 25 times, 1 visits today)