İnsanlar Robotlara Karşı

Geçmişten günümüze kadar temel bilim alanındaki gelişmelere bağlı olarak  teknoloji alanında gelişme olmaktadır.Bu gelişmeler  toplumsal yaşamımızın her alanını  etkilemektedir. Teknolojik alandaki gelişmelerden özellikle Elektronik ve bilişim alanındaki gelişmeler ön plana çıkmaktadır.Bilişim ve elektronik alandaki gelişmeler robot teknolojisinin yaşamımızın her alanına kullanılmasına zemin hazırlamaktadır.

Robot teknolojisindeki gelişmeler işimizi kolaylaştırdığı kadar bizim hayatımızı da zorlaştırır. Zorlaştırır derken sadece teknoloji aklımıza gelmemelidir.Teknolojiden bahsetmemin sebebi,ürettiğimiz bu yeni şeyler en çok teknoloji kısmında insan hayatını zora sokacaktır.Teknoloji geliştikçe insanlar o kadar iş bulamayacak hale gelir,çünkü onların yerine makinalar iş yapıyor.Bu da kişinin maddi durumunu,yani ekonomik açıdan sıkıntıya sokar.Ekonomik sıkıntı da yoksulluğa yol açar. Bu açıdan bakıldığında ürettiğimiz yeni şeyler hiç de insan hayatını kolaylaştırmaz,aksine zorlaştırır.

Fabrika üretiminde insanlar üretim sürecinde birçok rol oynamaktadır; işçiler hammaddenin ve yarı mamülün fabrikaya girişinden ürün haline gelinceye kadar üretimin her aşamasında etkin rol oynamaktadır. Diyeceğim o ki işçiler, fabrikadaki üretim hattındaki tüm makinelerin işletimini ve bakımını yaparken robotların bunu yapabilmesi zordur.Fakat robotların fabrikada kullanılması ile insanların yaptığı işi kısa sürede, sürekli olarak  ve aynı biçimde yaparak  ürün maliyetinin düşmesini sağlamaktadır.Sadece programlanan şekilde işlerini yaparlar ve böylece robotlar insanlardan daha fazla iş yapar. Bunun nedeni ise onlar devamlı iş yaparlar yani insanlar gibi hasta olup izin almazlar,bu da robotların daha çok iş yapması anlamına gelir.Bu durumda da çok fazla ürün,çok fazla kazanç kazanmak demektir.Bu da ürün maliyetinin düşmesini sağlamakta olup, ülkeyi ekonomik açıdan büyümesine neden olur.

Fabrikalarda makinelerin kullanılmasına  18. yüzyılın yarısında İngiltere’de başlamıştır.Bu,İngiltere’nin diğer ülkelerle olan yarışından geri kalmasını önlemiştir.Ancak,işçi sınıfının aç dolaşıp isyan etmesine sebep olmuştur.Fabrikalarda işçiler yerine makinelerin çalışmaya başlaması belli bir kesim için kötü olsa da ülke ekonomisi için iyi bir şeydir.Öte yandan bazı ülkeler bu yarıştan geri kalıp,kendi içinde karışıklığa neden olmuştur.Osmanlı Devleti de bu yarıştan geri kalmış ülkelerdendir. Dışarıdan gelen,elinde bir sürü malı olan insanlar yerli pazarcıların satış hızını geçmiş,bu da yerli pazarcıların işlerini bırakmasına neden olmuştur.Günümüze döndüğümüzde ise sadece robotların çalıştığı fabrikalar açılıyor.Mesela Çin’deki Dongguan fabrikası.Bu Fabrikada hiç insan çalışmıyor,sadece robotlar fabrika işlerini yapıyor. Bir robot dolusu fabrikanın işverenin kar etmesine sebep olur,çünkü işveren onlarca çalışana her ay para ödemek yerine aldığı robotları kullanır.

Sonuç olarak,fabrikalardaki robotlaşma, maliyetin düşmesine ve ayrıca sürekli aynı kaliteli ürün üretilmesini sağlamaktadır. Bundan dolayı, fabrikalarda robotların kullanımı artacaktır.

(Visited 16 times, 1 visits today)