automation industry concept with 3d rendering robotic arms with conveyor lines

İnsanlar Tehlike Altında

Dünyamızda gün geçtikçe teknoloji gelişmektedir. Bununla birlikte bir sürü teknolojik alet hız kesmeden üretilmektedir. Teknoloji geliştikçe ve ilerledikçe insanlara olan ihtiyaç azalmaktadır. Çünkü teknolojinin getirdiği bir diğer yenilik de robotlardır ve bu robotlar insanların baş düşmanlarından biridir. Başlarda mutfak robotu gibi küçük adımlarla yola çıkmış olsalar da şu anda bizim boyutumuzda ve bizim özelliklerimizin çoğunu kapsayan robotlar üretilmektedir.

Günümüzde robotlar birçok alanda kullanılmaktadır. Robotların eğlence , endüstriyel , tarım ve hayvancılık gibi yerlerde kullanılması buna örnektir fakat son zamanlarda endüstriyel robotlarda bir yenilik ortaya çıkmıştır ve bu yenilik çoğu insanı endişelendirmiştir. Endüstriyel robotların en çok kullanıldığı yerlerin başında gelen fabrikalarda robotların sayısı artmıştır ve bu robotlara birçok yeni özellik eklenmiştir. Robotlar artık insanların yapabileceği her türden işi yapabilme kapasitesine erişmiştir. Bu gelişme teknoloji açısından ne kadar iyi olsa da beraberinde bir sürü endişe de getirmiştir. Bunlardan birincisi ve aklımıza ilk geleni : Fabrikalardaki her işi robotlar yapacaksa işçilere ve oradaki görevlilere ne olacak?

Gelişen teknolojinin etkilerini araştırmak amacıyla 2019 yılında Kanada’da robotlaşan dünya adına bir araştırma gerçekleşmiştir. Bu araştırmanın amacı dünyamızda gün geçtikçe artan  robotların bizleri olumlu mu yoksa olumsuz mu etkilediğidir. Araştırma sonucunda iki tane neticeye ulaşılmıştır. Bunlardan birincisi robot artışının daha iyi olduğunu ve bu sayede üretimlerin veya yapılacak herhangi bir işin daha kısa ve etkili bir biçimde yapıldığını desteklemekte bir diğer netice ise robotlaşan dünyanın bizim iş imkanlarımızı elimizden aldığını ve gelecekte bize ihtiyaç olmayacağını belirtmektedir.

Robotların hızlı bir şekilde artmasına teknolojimiz için çok sevinsem de biz insanoğlu için bu artışa pek parlak bakamıyorum. İnsanlar hayatlarını hep bir amaca , hedefe göre yaşar ve bu amaca ulaşmak için sürekli çalışır ve emek verir. Eğer biz çalışmayacaksak emek vermeyeceksek amacımızın  ne anlamı var. Aynı şekilde bu fabrikada çalışan işçilerimiz ve hepimiz için de geçerli onların yerine robotlar geçecekse akşam eve kim ekmek götürecek ya da işçilerin masraflarını kim karşılayacak ?

İşleri olmayan yüzlerce işçi ve görevli çalışmak için bir yer bulabilecekler mi? Eninde sonunda bir şekilde bulabilirler fakat işsiz oldukları süre zarfında kaos ve endişe hiç bitmeyecek. Kısacası teknoloji gelişiyor ve bu çok güzel bir şey fakat bununla birlikte de büyük bir sorun geliyor. Bu sorunu da önlemek bizim elimizde eğer ülkemizdeki iş imkanlarını ve standartlarını arttırabilirsek bizim yerimize geçecek olan makineleri durdurabiliriz.

 

 

 

 

(Visited 12 times, 1 visits today)