İNSANLARIN REFAH SEVİYESİ

Eski çağlarda insanların nüfusları çok yavaş artıyordu. O dönemlerde bilim ve teknoloji yoktu. O dönemlerde ev yerine mağara, kalem yerine taş, silah olarak mızrak ve ok kullanılıyordu. Günümüzde böyle bir yaşam tarzını kimse istemez. Ama zaman akıp geçerken insanlar yazı, tekerlek, ateş gibi buluşları keşfedince insanların yaşam kalitesi yükseldi.

Dünyada refah seviyesini yükseltecek birçok neden vardır. Bir ülkenin nüfusu azsa herkese yetecek çok ürün vardır. Eğer ülkenin nüfusu fazlaysa sahip olduğu ürünler herkese yetmeyecektir. Ayrıca bu durum insanlığın uzmanlığına ve çalışkanlığına da bağlıdır. Yani bir ülkenin nüfusu kalabalık ama aynı zamanda insanları çalışkan ise herkese yetecek ürün olacaktır.

Nüfus fazlalığının insan refahına etkisi: 

  1. Sağlık sistemi yetersiz kalır. Eğer hasta sayısı fazla olursa doktorlar hasta ile daha az ilgilenir.
  2. Eğitim seviyesi yetersiz kalır. Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı ne kadar fazla olursa, öğretmenin bir öğrencisiyle ilgilenmesi o oranda düşer ve öğrenci daha az söz hakkı alır.
  3. Yeterli ürüne ulaşmak zorlaşır.
  4. İş imkanı zorlaşır. Nüfus arttıkça insanların iş bulma imkanları azalır.
(Visited 18 times, 1 visits today)