İNSANLARIN YERİNİ ROBOTLAR MI ALIYOR?

Yapay zekaya ilişkin çalışmaların, son yıllarda dünya çapında hız kazandığı görülmektedir. Yapay zeka konusunda teknoloji devlerinden Google başta olmak üzere, Facebook ve Apple gibi şirketler üst düzeyde çalışmalar yapmaktadır. “ Yapay zeka, bilgisayar biliminin insana özgü olan dili kul­lanabilme, öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi karakteristiklerini bir ara­ya getirerek insan davranışlarım taklit Camelot, bilgisayar donanım ve yazılım uygu­lamalarını tasarımlayan dalı” (1) olarak tanımlanmaktadır. Ancak yapay zeka konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu konuda olumlu ve olumsuz görüşe sahip insanlar arasında tartışmalar sürmektedir.
Çoğu insanın en büyük endişesi yapay zekanın onu yaratan insanların kontrolünün dışına çıkıp kendi kendini yönetmeye başlamasıdır. Yakın zamanda Facebook’un ürettiği yapay zekanın Facebook bilişimcilerinin kontrolünden çıkıp anlaşmak için kendilerine yeni bir dil ürettiği toplumun bilgisine girmiştir. Bu bilginin medyada paylaşılması sonucu birçok insanın yapay zekanın gelebileceği noktayı ve dünyadaki en gelişmiş varlığın bir süre sonra insanlar olamayabileceği gerçeğini öğrenmiş olmasıdır. Yapay zeka şimdiye kadar insanların tayin ettiği amaca iyi hizmet etmiştir ancak onların bağımsız hareket etmesi işin boyutunu farklılaştırmaktadır. Örneğin, Siri (Apple’ın kullanıcıları tarafından geliştirdiği işlemleri kolaylaştırmak için yapılan program) yapay zekanın bir ürünüdür ancak hiçbir zaman yazılımının üstüne çıkmaya uygun olmak üzere oluşturulmamıştır. Kullanım amacına uygun olarak hala hizmet vermektedir. AutoML yani Google’ın insanlardan daha iyi kod yazması için oluşturduğu program yeni yazılımlar üretip insanların yerini doldurmaya başlamıştır. Korkulması gereken bu durum bazı insanlar tarafından ciddiye alınmamakta ve kamuoyunda da yeterince tartışma konusu yapılmamaktadır. Yeni oluşacak dünyada yani teknoloji zamanında ileri gidilmesi yapay zekanın önemini arttırmaktadır. Burada tartışılması gereken konu geliştirilen yapay zekanın insan kontrolünün dışına çıkarak kendi kendini yönetir hale gelebilmesidir. Bu durumda müdahale edilebilmesi oluşabilecek riskleri giderebilecektir.

Konu ile ilgili daha somut örnekler sıralanabilir
Gelişmiş GPS Sistemleri GPS, arabalarımızda, telefonlarımızda bulunur. Yapay zekaya dayanan GPS en kısa mesafe ve yolu bulmak için bir dizi yolu izler ve insanlara yönlerini daha kolay bulmalarını sağlar.

Arama Motorları Arama motorları doğru bilgiyi vermek için yapay zeka yardımı ile yüz tanıma sistemlerini çalıştırıyor bu sayede arama yaparken en doğru bilgiyi vermeye çalışıyor.
Yapay Zeka Destekli Chatbotlar Müşteri hizmetlerinde beklemek yerine anında cevap veren çözüm bulan bu chatbotlar müşterinin zamanından çalmadan yardımcı oluyorlar.

Yapay Zeka Destekli Tercih reklamları Çevrimiçi perakendecilerin yapay zekayı kullanarak satış yapmasını sağlamaktadır. Kullanıcı verileri tutan geçmiş müşterinin niyetini anlamayı ve gerçek zamanlı mantıklı öngörülerde bulunmayı sağlıyor. Geçmişten çıkarılan algoritmalar sayesinde davranış, aktivite, profil verileri gibi bilgileri kullanarak kişiselleştirilmiş çözümler sunabilmektedir.
Sonuç olarak yapay zeka insanlığa büyük katkılar sağlamaktadır ancak öngürülmeyen durumların olumsuz sonuçlar doğurabileceği de unutulmamalıdır.

(Visited 1 times, 1 visits today)