İnsanlığın Kurtuluşu

Dünya’mız yaklaşık olarak 4.5 milyar yaşındadır. İnsanlığın var oluşu ise jeologlara göre 150-200 bin yıl civarındadır. Yine bilim adamlarına göre dünyadaki yaşam şartları bir gün son bulacaktır. Güneş’teki değişiklikler, göktaşı tehdidi, küresel ısınma bunlar insanlığı yok edebilecek en büyük unsurlardan bir kaçıdır. Diğer yandan insanlığın kökleri dünyaya mı aittir yoksa uzaydan mı gelmiştir sorusu bilim çevrelerinde tartışılmaktadır. Dünya’daki yaşam şartlarının fiziki kurallar gereği bir gün son bulacak olması, insanlığı dünya dışında yerleşim yerleri kurmaya mecbur bırakmaktadır.
Henüz insanlık teknolojik olarak yetersiz olsa da kuantum ve nükleer fizik konularında yapılabilecek icat ve yenilikler uzay alanında insanlığa yeni kapılar açabilir.

Dünya’daki yaşamı tehdit eden en büyük sorun olan küresel ısınma, fosil yakıtlara mahkum olmamızdan kaynaklanmaktadır. Fosil yakıtların yerini tamamıyla alabilecek yeni bir enerji kaynağı bulunduğunda ya da yaratıldığında, insanlık doğal olarak bu bir üst sınıf enerji kaynağı ile uzaydaki yayılmasını doğal olarak arttıracaktır. Ancak bilimsel olarak ne kadar gelişirsek gelişelim diğer gezegenler gibi Dünya’nın da bir son kullanım tarihi vardır. Yapay güneş, yapay iklimlendirilmiş şehirler yerine uzayda yaşanılabilir gezegenler aramak ve kolonileşmek çok daha akılcı olacaktır.
Dünyanın bugünkü sorunlarından bir diğeri de kıtlıkla karşı karşıya kalmasıdır. Yeni koloni kurma arayışı yalnızca enerji gibi fiziksel kaynak eksikliklerine değil insan eksikliğine de çare olacaktır. Yıldızlararası filminde yaşanan gibi gelecekte insanların akılca seviye atlaması ne kadar olumlu gibi gözükse de olumsuz yanları da vardır. Bir toplumda çiftçi ya da temizlikçi gibi eğitim gereksinimi olmayan işler de ne kadar lüzumlu gözükmese de toplumda çok büyük önemi vardır. Eğer bit toplum sadece profesör ve doktor gibi iş sahibi insanlardan oluşuyor ise o toplumun da eksiklikleri var demektir. Başka gezegenler ise bize yine bu konuda yardımcı oluyor. Çünkü yeni gezegenler demek yepyeni tarım imkanları yepyeni tarım teknikleri yepyeni besin planları demek oluyor.

İnsanlığın uzayda kolonileşmesinde devrim yaratabilecek icat ve buluşlar, insanlığın sadece Dünya’dan uzaya açılmasını değil, ideolojiler, inanç ve ahlak sistemleri gibi soyut kavramlarda da bir üst seviyeye çıkmasını sağlayacaktır. Uzayda kolonileşmeyi başarabilen insanlık medeniyeti, bugünkü Dünya medeniyetinden çok daha üstün, erdemli ve iyi olacaktır. Yani, insanlığı insan olmaktan çıkaran kötü düşünce ve eylemler yok olacaktır.

Dünya’nın; günümüzdeki en büyük sorunları enerji savaşları, ideolojik savaşlar, ekonomik çıkar savaşlarıdır. Ancak aslında en büyük sorun  insanlığın yaradılışında var olan iyilik güzellik, merhamet, yardımlaşma gibi güzel duyguların tıpkı fosil yakıtlar gibi yavaş yavaş yok olup gitmesinden kaynaklanmaktadır.

(Visited 3 times, 1 visits today)