İnsanoğlu Doğayla Savaşı

İnsanlar hariç tüm diğer canlılar doğaya ayak uydurabilmiş ve doğayla birlikte yaşıyorlar. Ama insanoğlu doğanın kendisine ayak uydurmasını istiyor; daha da kötüsü doğayı kendi ihtiyaçlarına göre kullanıyor, değiştiriyor.
Akarsuları kuruttuk, doğayı kirlettik, birçok hayvanın yaşam alanlarını yok edip birçok hayvanın neslinin tükenmesine sebep olduk. Ağaçları keserek ormanları yok ettik. Bazı hayvanları para için öldürdük.
Diğer bütün canlılar doğayla barıştayken, biz doğayla savaştayız. Kazanırsak, kaybetmiş olacağız. Kaybedersek, kazanmış olacağız.
Doğayla yaptığımız savaşı kazandığımız zaman, ağaçlar yerine evler ya da apartmanlar olacak. Kuş sesleri yerine motor ve araba sesleri gelecek.
Doğayla yaptığımız savaşı kaybettiğimiz zaman, israf edenler azalır, daha çok ağaç dikilir ve kuş sesleri duymaya devam ederiz.

(Visited 5 times, 1 visits today)