İşlevsellik Matematik Soruları Gibi İnsan Sayısı ile Orantılı mı?

Ringelmann etkisi üye sayısı arttıkça işlevselliğin düştüğünü, atalarımızsa “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” sözü ile tam tersini savunuyor. Bana sorarsanız bu durum projenin büyüklüğüne, çalışanların veya katılmcıların birbirleriyle uyumları gibi faktörler ele alınarak bu sorunun cevabı değişkenlik gösterebilir.

Çoğu insan bir işin çok kişi ile daha kolay ve güzel yapılabileceğini düşünürler. Bu düşünce çoğunlukla doğrudur. Eğer tüm çalışanlar ne yapmaları gerektiklerini biliyorlarsa ve uyum içindelerse kaliteli bir sonuca ulaşırlar. İnşaatlar, kurumlar, fabrikalar gibi yerlerde herkes ne yapması gerektiğini bilir ve amaçlanan sonuca ulaşmak için herkes çalışır.

Tabii ki bir projede bir lider, yönetici olmazsa herkesin düşünceleri değişkenlik gösterdiğinden uyum sağlanamaz. İşlevsellik, ancak çalışan herkesin aynı amaç için farklı görevleri gerçekleştirmesiyle uyumlu bir şekilde çalışması ile elde edilebilir. Biri bile plana uymazsa tüm proje altüst olabilir. Çalışan insanların sonuna kadar yapmaları gerekenleri hatasız şekilde yapması halinde, başarıya ulaşılır.

Bununla birlikte projede olan kişi sayısı arttıkça, fikir sayısı ve hata oranı artacağı için işlevsellik azalabilir, bu nedenle kesin bir plan olmadıkça kişi sayısı mümkün oldukça az tutulmalıdır. Projeye yardımcı olacaklar da birbirini iyi tanıyorsa ve iyi geçiniyorlarsa plansız bile iyi ve hızlı bir sonuç elde edilebilir. Bu nedenle büyük projelerde bile belirli bir insan sayısı geçilmemeli, birbirlerini tanıyan ve uyumlu insanlar ile yapılmalıdır.

Bir mahalle düzenlemesinde, binaların yapımında az kişi kullanılması projenin alacağı zamanın aşırı uzun olmasına sebep olur gibi örneklerle bu düşünce geçersiz kılınabilir. Evet, aşırı büyük projelerde tüm çalışan insanlar birbirleriyle uyumlu olamayabilir. Bu tür durumlarda herkesin uyması gereken bir plan oluşturulmalıdır. Az önce verdiğimiz örnekte binanın taslaklarının nasıl paylaştırılacağı, ne yapılması gerektiği tüm mühendislere, işçilere paylaştırılarak hem projenin alacağı zaman azaltılır, hem de projenin kalitesi ve işçilerin kendilerine ayırabilecekleri zaman artırılır. Eğer morali yüksek insanlarla çalışıyorsanız proje daha iyi olur ve bu işçileri olumlu bir döngüye sokarak firmayı, binaların kalitesini olumlu etkiler.

Peki ya küçük ve kısa projelerin işlevselliği nasıl mı artırılır? Kısa bir proje ise çok kişiye ihtiyacınız olmaz bu nedenle sizinle uyumlu birini bularak birbirinden uyumsuz altı kişinin projesinden daha hızlı biten ve daha kaliteli bir sonuca varırsınız.

Sonuç olarak, matematik sorularındaki gibi çok insan, hızlı ve güzel iş demek değildir. Bir plana uyarak çalışmak ve uyumlu insanlarla çalışmak verimliliği oluşturandır.

(Visited 44 times, 1 visits today)