İŞTE DÜNYA O ZAMAN ÇOK GÜZEL OLURDU

İşte Dünya o zaman çok daha güzel bir yer olurdu; insanlar birbirleriyle savaşmasa, birbirlerinin eksikliklerini kapatıp yardımlaşsa, savaşta çocuklar ölmese, insanlar ölmese o zaman dünya daha güzel olurdu.

İşte Dünya o zaman çok daha güzel bir yer olurdu; insanlar açlıktan, susuzluktan ölmese.

Afrika’daki insanlar açlıktan ve susuzluktan ölüyorlar. Bütün dünya ülkeleri Afrika’ya yardım yapsa onlar ölmezler. Özellikle Amerika’da insanların yemediği, attığı yiyeceklerle Afrika’daki insanların doyabileceğini biliyor musunuz?

İşte Dünya o zaman çok daha güzel bir yer olurdu; insanlar hayvanları öldürmese, hayvanlara iyi davransa, onları zehirlemek yerine onlara yemek kabı ve su kabı koysa, sığınmaları için kulübeler yapsa, onların yaşamasına izin verse o zaman daha güzel bir dünya olurdu.

İşte Dünya o zaman çok daha güzel bir yer olurdu; İnsanlar çevreyi kirletmese, doğayı korusa, ağaçları kesmese, her yer yemyeşil olsa, yerlere çöpler atılmasa, plastikler biriktirilip atık yapılsa dünya daha güzel bir yer olurdu.

İşte Dünya o zaman çok daha güzel bir yer olurdu; dünyada bütün çocuklar okula gitse, çocukları çalıştırmasalar, çocuk işçiler olmasa dünya daha güzel olurdu.

Herkes kardeşçe sevgiyle yaşasa, Dünya çok daha güzel bir yer olurdu.

 

(Visited 24 times, 1 visits today)