Kadına Şiddet nedenleri

Şiddetin Sebepleri

Kadına yönelik şiddete sebep olabilecek faktörler arasında genel ve kişiye özel gerekçeleri birbirinden ayrı düşünmek gerekmektedir. Genel sebepler arasında en dikkat çekenler şöyle sıralanabilir:

 • Erkek tarafından uygulanan şiddetin toplumda mazur görülmesi
 • Şiddetin kadına güç gösterme ve otorite kurma aracı olarak görülmesi gibi kültürel inanışlar
 • Eğitimsizlik, alkol, madde ve kumar bağımlılığı
 • Ekonomik problemler ve işsizlik
 • Ailevi problemler ve geçimsizlik
 • Medyanın olumsuz etkileri, maço erkek tipinin film ve dizilerde yüceltilmesi
 • Yanlış arkadaş seçimi ve yanlış çevre
 • İletişim eksikliği
 • Biyolojik sorunlar

Bireysel düzeydeki şiddet sebepleri arasında en sık görülen etkenler de şöyle sıralanabilir:

 • Eğitimsizlik
 • Çatışma ve çözüm bulma becerilerindeki eksiklik
 • Öfke kontrolünde yetersiz kalma
 • Sosyal beceri eksikliği, engellenmişlik duygusu
 • Aşırı alınganlık, dışlanmışlık ve yalnızlık duyguları
 • Özgüven eksikliği, ilgi eksikliği
 • Aile içi iletişim eksikliği
 • Tutarsız disiplin yaklaşımı; aşırı baskıcı veya rahat aile tutumları
 • Sıklıkla engellenme ve cezalandırılma
 • Aile içi şiddete maruz kalma veya tanık olma
 • İstismar
 • Madde ve alkol bağımlılığı
 • Anti-sosyal kişilik bozukluğu
(Visited 62 times, 1 visits today)