Kafamızdaki Tilkiler

 Çocuklara zeka testi yaptırılması konusunda bir sürü fikir var olumlu veya olumsuz. Ailelerin, tüm dikkatlerini çocuklarının ilgi, yetenek ve başarılı oldukları alanlara yönelttikleri bazen bazı evlerde görülebiliyor. Bunun sonucunda aileler, çocuklarının davranışlarından ve hızlı öğrenme stillerinden etkilenerek onların değişim ve gelişime açık olan her davranışından gurur duyuyor. Buda birtakım soruları önümüze çıkarıyor. Mesela ‘’Çocuğum zeki mi? Üstün zekalı mı? Ya da Benim çocuğum niye diğer çocuklar gibi başarılı değil ?’’. Zekiyse neye göre, değilse neye göre?

  Zeka ikiye ayrılır. Derslerde kullanılan ve normal hayatta kullanılan. Örneğin bazı insanlar vardır önlerine matematik sorusu getirsen yapamazlar belki ama birini etkile deseler en fazla üç saniyesini alır. Bu yüzden insaları zekalarına göre sınıflandırmak çok gereksiz. Aynı zamanda zeka ölçülebilecek bir şey de değildir. Bazı zeka ölçümlerinin sonucu çok büyük hayal kırıklığıyla son bulabiliyor. Bu tür dezavantajları gözardı eden ve çocuğunun zekasının yüksek olduğuna inanan aileler, çocuğun zeka düzeyini ispat edebilmek için zeka testi yaptırmaya gereksinim duyuyor. Ailelerin zeka testlerinin uygulanışı hakkında yeterli bilgi sahibi olmamalarından dolayı, klinik alanda yeterli test bilgisi ve uygulama eğitimi almamış olan psikologlara yönelebilen aileler uzman olmayan kişiler tarafından yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda çocuklarına taşıyabileceklerinden fazla beklenti ve sorumluluk yükleyebilmektedir.  Araştırma yaptığımda böyle düşünen insanların çoğunlukta olduğunu gördüm ama tabii ki bu görüşün zıttını düşünenlerde var. Ayrıca bu test sonuçlarının çocuklar üzerinde de bir sürü negatif etkisi gözlemlenebiliyor. Mesela içe kapanıklık, asosyalleşme gibi. Bu testler sadece Türkiye’ de değil, dünya çapında yapılıyor.  Zekayı gruplandıramayız veya sınıflandıramayız herkesin zekası farklı yönde çalışır. Kiminin kafası mimarlığa kimininki denizciliğe çalışır. Çünkü herkesin kafası farklıdır ve farklı çalışır bu da ölçülebilecek bir kavram değildir. Yani zeka performans düzeyleri tek bir alandan ölçülememektedir. Ölçülse de doğru olmayan sonuçlar ortaya çıkacaktır.

  Yani bence çocuklara zeka testi yapılmamalı çünkü bu hem çocukları hem ebeveynleri olumsuz yönden etkileyebilir. Yapılan araştırmalara göre özellikle çocuklar üzerinde bu zeka testleri daha da bir negatif etki yaratıyor ve sonuçları bu zeka ölçümününü yaptırdıklarına da değmiyor. Ölçmeye gerek de yok zaten daha öncede bahsettiğim gibi bu gruplara ayrılabilecek bir şey değil zeka. Önüne geçilebilecek veya değiştirilebilecek bir şey de değil. Bu yüzden fikrim zekanın ölçülmeyip ona göre yargılanmaması yönünde. 

(Visited 59 times, 1 visits today)