Kalabalık mı yanlızlık mı ?

Sanayi devriminin başlaması ve bilim sektörünün gelişmesi ile birlikte artış göstermeye başlayan nüfusun günümüzde bazı bölgelere ciddi artış yaptığı görülmektedir. Sanayi devrimi motorlu makinelerin icat edilmesiyle başlayan bir devrimdir. Sanayi devrimi büyük şehirlerde insan ihtiyacını doğurmuş ve bir sürü insan köyden şehirlere göç etmiştir özellikle sanayi devrimine ayak uyduran ülkelerde nüfusla alakalı bazı sorunlar ortaya çıkmıştır bu sorunların toplumun refah seviyesine bazı etkileri gözlemlenmiştir. 

Nüfusun artması ile birlikte yaşam alanları, tarım, sağlık vb. gibi bir sürü sektörün geliştiğini ve insanlara iş fırsatlarının çıkmasının yanı sıra nüfusun artmasının bir sürü olumsuz etkileri vardır örneğin Çin, Hindistan vb. ülkelerin alanlarına göre nüfusun çok olmasının topluma büyük etkileri oluyor en basitinden nüfusun fazla olması nedeniyle tarım yapılabilecek çok fazla alanın kalmaması yedikleri yemekleri dahi değiştiriyor. Çinliler isteyerek yarasa, köpek, yılan vb. Hayvanları yemiyorlar büyük baş hayvanların, nüfus fazlalığından ülkeye yetmediğinden ve çok pahalı olmasından dolayı böyle yemekler yiyorlar ki bu da toplumun refah seviyesini derinden etkiliyordur bunun yanı sıra nüfusun çok artması gençlerde gelecek kaygısı yaşatmaktadır. Böyle ülkelerde gençlere maddi yükte ekleniyor vergilerin artması yüzünden .Nüfusun artmasının toplumun refah seviyesinde ciddi etkileri olduğu gözlenmiş ve çoğu ülkede nüfus artmasını engellemek için gerekli önlemler alınmıştır. Nüfus artışının bazı olumlu etkileri ’de vardır. Nüfusun artması ile birlikte üretim artar, vergi gelirleri artar, mal ve hizmetlere ihtiyaç artar, iş olanakları için piyasa genişler yeni endüstri dalları ortaya çıkar, nüfus artışın önemli açıda tek kazandırdığı avantaj ise askeri güç artar buda toplumun güven seviyesinde olumlu etkileri olabilir. 

Günümüzde çok fazla örneği olmasada   nüfus azalırsa bunun hem olumlu hem ’de olumsuz etkileri olacaktır olumlu yönlerine bakarsak işçi ücretleri artacak toplumdaki her birey toplum için gerekli biri haline gelecektir, bazı vatandaşlar tarım için şehirden köylere göç edecektir bu da hem eğitim, sağlık, konut ve tarım alanlarındaki sorunları çözecektir, günümüzde ciddi miktarda artan çevre kirliliği azalacaktır. Nüfusun azalmasının önemli olumlu etkileri olsada bazı olumsuz etkileri’de vardır. Nüfusun azalması ile birlikte mal ve hizmetlere ilgi azalır, yeni fırsatlar azalır yeni yatırım alanları azalır, yeni endüstri dalları gelişmez, askeri güç azalır, ihracat azalır ithalat artar. Nüfusun azalmasının refah seviyesini olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum hatta dünyanın da nüfus artışını azaltması gerektiğini savunuyorum fakat bu o kadar kolay bir işlem değil örneklerde verdiğimiz gibi Çin bazı kısıtlamalar getirse nüfusu alanına oranla fazladır bu da ileride savaşlara bile sebep olabilir. 

Nüfus artışının da azalışının da hem olumlu hem olumsuz etkileri olsada toplum için  en iyisi dengeyi kurabilmek fakat nüfus artışın daha toplumu daha kötü etkilediğini düşünüyorum. Nüfus azalışının topluma olumsuz etki sağladığını düşünmüyorum.  

(Visited 66 times, 1 visits today)