Kapatılmalı mı?

Termik santraller aslında buhar gücüyle çalışan güç santralleridir . Su ısıtılır ve buhara dönüştürülür ve bu buharı elektrik üreticini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Peki bu türbinlerin doğaya veya insanlara zararı var mı?

Aslında hem zararı hem faydası var öncelikle faydalarından bahsedelim.İlk olarak suyun buhar haline getirilmesi için yakıt olarak kömür kullanılır .Kullanılan kömür genellikle kalitesiz kömür olduğundan bu olaydan kömür açısından tasarruf edilmesini sağlar. İkincisi termik santraller de esas faktör kömür olduğu için kömürün taşınabildiği her yere termik santral kurulması söz konusu olmaktadır ve bu olay sayesinde elektrik çoğu bölgede daha kolay elde edilebilir. Üçüncüsü elektrik üretilirken haraket sağlandığı için termik santrallerde bu buhar ile sınırsız elektrik üretme imkanı vardır ve sınırsız olduğu için çok rahat bir şekilde elektrik üretilebilir.Dördüncüsü kalitesiz ve ucuz kömür kullanıldığı için ve bir de su kullanıldığı için düşük maliyetli ve enerji üretimi kolay bir kaynaktır. Son olarak ucuz elektrik enerisi üretmeye olanak vermektedir.Fakat her şey gibi termik santrallerinde yararı olduğu kadar zararı da vardır. Birinci ve en önemli zararı termik santrallerde üretim sırasında azotoksit , kükürtdioksit ve pek çok küçük yapılı partikül açığa çıkmaktadır.Bu zararlı maddeler salındığı için çevredeki insanlarda büyük hastalıklara yol açabilir mesela kanser .İkinci bir zararı ise bu çıkan zararlardan sadece insanlar değil santrallerin çevresinde yaşayan hayvanlarda etkileniyor ve çevredeki tarlalarda olan tarım ürünlerine de  zarar verebiliyor.Üçüncü zararı ise santraller de yüksek sıcaklıklarda elde edilen buharın soğutulması amacıyla yer altı suları veya akarsular kullanılmaktadır.Santralde ki sıcak su ile soğuk su değişimi yapılarak ortam soğutulur.Çekilen soğuk su yerine bırakılan sıcak su bırakılan ortamdaki yaşayan canlılara zarar verebiliyor.Ayrıca bu su akarsu veya yer altı kaynaklarını kirletmekte ve yeşilliğe de zarar vermektedir.Son olarak bacalardan yayılan zararlı gazlar asit yağmurlarının oluşmasına neden olmaktadır.Asit yağmurları sonucunda da termik santralinin inşa edildiği bölgelerde ki toprakların yapısının bozulması ve her hangi bir ekin ekildiğinde onun verimini düşürmesi gibi pek çok olumsuz durumla karşılaşılmaktadır.Ayrıca bu olaylar hayvancılığı da etkilemektedir.

Sonuç olarak termik santraller bence kullanılmamalı yukarıda bahsettiğim gibi zararları içinde hayvanların ve insanların hayatının tehlikeye atılması söz konusu bu yüzden bence kullanılmamalı ve belki de daha kolay ve maliyetsiz şekilde elektrik üretmenin başka bir yolu vardır.Hayvanlara ,insanlara ve tarım kaynaklarına zarar vermeden elektrik üretilebilecek bir yöntem.

(Visited 23 times, 1 visits today)