Kar Taneciklerinin Yapısı ve Kimyası

2017’nin ilk günlerini yaşıyoruz yeni yılın habercisi olan kar yağışı bütün yurdu etkiliyor. Çocuklar Kardan adam yapıp, Kar topu oynuyorlar. Peki Siz Hiç merak ettiniz mi arkadaşlar. Kar Taneleri Nasıl oluşur.

Eğer merak ediyorsanız buyurun birlikte cevaplayalım.Küçük büyük herkesin dört gözle beklediği kar tatili maalesef yok ama size karın oluşumunu ve kar taneciklerini anlatacağım.

kar-tanesi

Kar taneleri gerçekte buz kristali kümeleridir.Bu buz kristalleri birleşerek kar tanesini oluşturur.

Soğuk su damlacıkları atmosferde birikir.Havada bulunan tozlar,polenler ve mikroskobik parçalar bu soğuk su damlacıkları ile etkileşime geçerler.Temas anında su damlacıkları donmaya başlar.Suyun içindeki hidrojenden dolayı donarken hacmi genişler.İşte bu özellik her bir parçanın donarken farklı bir şekil almasına sebep olur.Kar tanelerinin şeklini su miktarı,sıcaklık,nemlilik ve etkileşime geçtiği polen/toz taneciklerinin durumu belirler.Düşen her parçanın birebir aynı olması mümkün olmadığından kar tanelerinin şeklide bir birine benzemez.İnce ve küçük tabakalar, çok dallı yıldızlar ya da küçük iğne başlarına benzer şekillerdeki kar taneciklerinin oluşumu tamamen hayret uyandırıcıdır.Normal bir kar tanesi iki yüzden fazla buz kristalinden oluşan bir kristaller kümesidir. Kar kristalleri gerçekte mükemmel bir düzen içinde şekillenmiş su moleküllerinden oluşur. Muhteşem bir eser olarak nitelendirilebilecek kar kristalleri su buharının bulutlardan geçerken soğumasıyla şekillenir.Kar taneleri, -40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda, havada bulunan ve ayrışık çekirdeklenme için uygun bir yüzey sunan, karadan gelen yapışık mineral parçaları gibi parçacıkların üzerinde çekirdeklenir ve büyür. Eğer havada nispeten yüksek miktarda su buharı varsa, kar taneleri hızla ve kollara ayrılarak, büyüyerek girintili çıkıntılı bir yapı sergiler.Kuru havalarda ise kar taneleri bu kadar şatafatlı değildir, daha basit biçimde gelişir.

Karın rengi,kristallerinin güneş ışığını tamamen yansıtmasından dolayı beyazdır.Atmosferde kar kirleticiler bulunuyorsa karın rengi kırmızı veya sarıya dönüşebilir.Dünyanın herhangi bir bölgesinde, kar yağışı olma ihtimali, o bölgenin ekvatordan uzaklığına ve deniz seviyesinin yüksekliği ile doğru orantılıdır. Buna rağmen ılıman bölgelerin kara iklimi görülen kısımlarında, ekvatordan uzaklık ve denizden yükseklik şartları yeterli durumda değilse bile, kar yağışı görülür. Yapılan araştırmalarda bütün yağışların altı veya sekizde birinin kar olarak gerçekleştiği anlaşılmıştır. Karın, tarım toprağını koruması ve nemli tutmasında önemi fazladır. Kar, yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin ana kaynağıdır.Bilinenin aksine  kar yağması havayı ısıtmaz, aksine ısınan hava karın yağmasına neden olur. Çok soğuk havanın içine suyu alma kapasitesi daha azdır. İçine alamadığı su ya ‘don’ şeklinde yeryüzünde kalır ya da ‘kırağı’ oluşur.

Kar tanelerini oluşturan buz kristalleri,geçmişten günümüze bir çok bilim insanın ilgisini çekmeyi başarmıştır.1611 yılında Johannes Kepler makalesinde altılı simetri şeklinden bahsetmektedir., Rene Descartes doğada çok ender rastlanan on iki kenarlı kar tanesini gözlemlemiştir.Zamanla kristalleri inceleyen X-ray kristalografi bilimi geliştirildikten sonra kar taneleri ve kristallerin detaylı şekillerini ve yapılarını incelemeye başlandı.

Kar tanelerinin çapı 2-4 mm arasında değişir.Bir kar tanesinin ağırlığı ise 0,005 gramdır. Bir metre küp karda 350 milyon tane kar taneciği bulunduğu hesaplanmaktadır. Kar tanelerinin çoğu gözümüzle baktığımızda düzensiz görünür.Ama mikroskobik görüntülerde mükemmele yakın görüntüler ortaya çıkar.Kar yağışları niteliklerine göre değişik isimlerle adlandırılır.Lapa lapa yağan kar, sulu sepken yağan kar, graupel (bulgur) yağan kar,kuru yağan kar ve tipi şeklinde yağan kar çeşitleridir.

Bizler evlerimizde kar yağışını izlerken dışarıda bulunan insanları ve diğer canlıları da unutmayalım lütfen…

MUTLU YILLAR!

KAYNAKÇA

http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr

https://tr.wikipedia.org

http://www.evrimagaci.org

http://www.sonyorumhaber.com

(Visited 247 times, 1 visits today)