KARA ELMASIN DOĞADAKİ KARA TEHLİKESİ – TERMİK SANTRALLER

Termik santraller, buhar gücüyle çalışan bir makine ile elektrik üreten santrallerdir. Bu makineler yardımı ile su ısınarak buhara dönüşür ve buhar türbinlerini döndürerek elektrik üretir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaklaşık on iki tane termik santral bulunmaktadır ve bu santraller ülkemizin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.

Termik santrallerin kullanımı sürekli olarak tartışılmaktadır. Dünyada bilim adamları termik santrallerin kapatılması ya da kapatılmaması konusunda ikiye bölünmüş durumdadır. Bu nedenle bu santrallerin kapatılıp, kapatılmamasından önce fayda ve zararlarının bilinmesi daha doğru bir adımdır.

Termik santrallerde, suyu buhara dönüştüren makinelerin çalıştırılmasında kömür kullanılmaktadır.  Kullanılan bu kömürlere, çok fazla harcama yapmamak için de kalitesiz olanları tercih edilmektedir. Termik santrallerin tercih nedenlerinden birisi de, makineleri çalıştıracak kömürlerin taşınabilir olması ve bu sayede her yere kurulabilir özellikte olmasıdır. Termik santrallerin bir kolaylığı da su buharı ile çalıştığından sınırsız elektrik üretebilmektedir. Bu nedenle termik santraller, elektrik enerjisini daha ucuz ve daha kolay ürettiği için tercih sebebi olmaktadır.

Ancak hiç kimse termik santralleri faydalarından dolayı sevimli gösteremez. Çünkü termik santraller elektriği üretirken azot, kükürt dioksit ve oksit gibi pek çok ağır metalin salınımına sebep olmaktadır. Bu durum, çevrede yaşayan başta insanlar olmak üzere, tüm canlıların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Pek çok araştırmada termik santrallerin kurulduğu bölgelerde yaşayan insanların solunum ve sinir sistemlerinde büyük hasarlara yol açtığı saptanmıştır. Elektrik üretimi esnasında, bacalardan etrafa salınan gazlar kanser risklerini çoğaltmaktadır.  Yine bu gazların sebep olduğu asit yağmurları da sorunun ayrı bir parçasıdır. Asit yağmurlarının sonucunda, termik santrallerin var olduğu bölgelerin toprak yapısında bozulmalar ve verimin azalması gibi pek çok olumsuz durum yaşanmaktadır. Kısacası insanların dışında bu santraller, bölgede bulunan tarlalarda bulunan tarım ürünlerini, orman ve su kaynaklarını da yok etmektedir. Asit yağmurlarının ağaçlara verdiği tahribat, ormanların içinde yaşayan ve ormanlardan beslenen hayvanları da olumsuz etkilemektedir.

Termik santrallerin sebep olduğu bir diğer tehlikeli durumda, buharın soğutulması için yer altı sularının veya akarsuların kullanılmasıdır. Santrallerdeki buharın soğutulması için sıcak su ile soğuk suyun değişimi yapılmaktadır. Santrallerden akarsulara bırakılan sıcak ve kirli su yine bulunduğu bölgedeki ekosistemi tehdit etmektedir.

Anlaşılacağı üzere, ne kadar önlem alınırsa alınsın, termik santrallerin tahribatı engellenemez. Termik santrallerin bacalarına filtre takılması, bir takım arıtma çabaları, ya da bu salınan gazların depolama çalışmaları asla yeterli değildir. Bu nedenle termik santraller acilen kapatılmalı, yerine alternatif çözümler bulunmalıdır.

(Visited 17 times, 1 visits today)