Karbon Ayak İzimizi Küçültmek

Günümüzde en çok artan sorunlardan bir tanesi de küresel ısınma. İnsanlık olarak dünya için geri dönülmez olan noktayı geçmeden önce çok az zamanımız kaldı, her mevsimde ve her mevsim geçişinde bunun farkına daha da varmaktayız. Ne yazık ki ne hükümetler ne de küresel ısınmayı durdurmak için özel olarak bir araya gelmiş sivil toplum kuruluşları küresel ısınmayı durdurmak veya yavaşlatmak için kayda değer bir adım atamıyor ya da atmıyor. Bu gidişe bir dur demek ve belli başlı çözümler üretmek için bir miktar geç kalmış olsak da halen her şey bitmiş değil, bir umut ışığımız hala mevcut.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen temiz enerji küresel ısınma sorununa çözüm bulmak için biraz gecikmiş de olsak bize bu sorunu çözmek için büyük ölçüde yardım edebilir. Küresel ısınmayı bir anda durdurmak bilimsel olarak mümkün olmasa da en azından buna sebep olan etkenleri ortadan kaldırabilir veya görece daha zararsız olanlarla değiştirebiliriz.

Yenilenebilir enerji kaynağı, sürdürülebilir enerji anlamına gelir. Sürdürülebilir enerji üretmek için güneş dalga veya rüzgar gibi tükenmeyen veya sonsuz olan kaynaklar kullanılır. ‘Alternatif enerji’ olarak da bilinen bu terimini duyduğunuzda, genellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına da atıfta bulunur. Yenilenebilir enerji kömür gibi yaygın kullanılan sürdürülebilir olmayan enerji kaynaklarına hem alternatif olur hem de doğalgaz gibi yine yenilenebilir olmayan enerji türlerinin sebep olduğu sorunlara sebep olmaz.

Küresel ısınma için tek çözüm her zaman sürdürülebilir enerji kaynakları kullanmak değildir. Nükleer füzyon tepkimelerinden üretilen enerji yenilenebilir değildir, ancak sıfır karbonlu olarak ifade edilebilir. Bu da tıpkı yenilenebilir enerji kaynakları gibi, üretiminin düşük seviyelerde veya neredeyse hiç CO2 yaymadığı anlamına geliyor. Nükleer enerjinin istikrarlı bir kaynağı var, bu da güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi gibi diğer sürdürülebilir enerji türleri gibi hava koşullarına bağlı olmadığı anlamına geliyor. Bu sebeple küresel ısınmayı çözmek için tek çıkış yolumuz her zaman yenilenebilir enerji kullanmak değildir, nükleer enerji gibi temiz ama sürdürülebilir olmayan enerji türleri de kömür doğalgaz gibi enerji türlerinin yerine geçerek küresel ısınmanın hızının azaltılmasına kayda değer miktarda katkı sağlayabilir.

Dünya nüfusu arttıkça evlerimizi, işletmelerimizi ve topluluklarımızı güçlendirmek için enerji ihtiyacı da artıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine araştırmalar yapılarak seçenek yelpazesinin genişletilmesi, sürdürülebilir olmayan enerji türlerinin yerine geçebilecek kadar dengeli ve sağlam temiz enerji kaynakları üretilmesi gezegenimizi iklim değişikliğinden korumak için anahtardır.

Kısacası üzerinde yaşadığımız gezegeni mevsim değişikliği ve küresel ısınma gibi sorunlardan kurtarmak için her şeyden önce karbon ayak izimizi küçültmeli ve karbon salınımı yüksek olan ve çoğunlukla yenilenebilir olmayan enerji türlerini kullanmaktan vaz geçmeliyiz. Bunların yerine ise yenilenebilir enerji kaynakları veya nükleer enerji gibi karbon salınımı az olan enerji türlerini tercih etmeliyiz.

(Visited 18 times, 1 visits today)