Kardeş Sayısı Akademik Başarıyı Nasıl Etkiler?

Kardeş sayısı bireyin akademik başarısını olumlu yada olumsuz etkiler mi? Aile bireyin kişiliğinin oluşmasında büyük rol oynayan bir faktördür, ruhsal gelişiminin, sorumluluğun, sosyal hayatın… Bütün bu saydığım özelliklerin içinde sorumluluğun ve bunun getirdiği akademik başarının azımsanmayacak bir yeri vardır. Birey hayatı boyunda akademik hayatının ekmeğini yiyecektir. Peki bir ailede birden farklı çocuk olursa bu kişinin akademik başarısını olmusuz etkiler mi?

Elbette aileler bütün çocuklarına aynı dercede ilgi gösterip onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Gerek akademik başarılarının gerek sosyal çevrelerinin ve gelişimlerinin hatrı sayılır bir şekilde şekillenmesi için özel ve özenle çaba harcıyorlar. Peki bütün bu saydıklarım yeterli mi? Evde birden fazla çocuk varken bu saydıklarım gerçekleşebiliyor mu?  Bu sorunun cevabının iki farkı cevabı olduğunu düşünüyorum. Bazı araştırmalar kardeş sayısı ile öğrencilerin okul başarısının arasında önemli fark bulunduğunu ve buna göre tek çocuk veya iki kardeşi olan öğrencilerin okul başarılarının, dört, beş ve daha fazla olan öğrencilerin okul başarılarından yüksek olduğunu savunuyor. Bunun sebebinin kişi başına düşen ilginin azalması mı, fazla çocuk sayısının getirdiği ekonomik açıdan zorlanma nedeniyle destek sıkıntısı mı olduğu, kişi bazlı değerlendirilebilir. Kardeş sayısının fazla olması bu durumlarda akademik başarıyı kötü yönde etkileyebilir. Fakat ben bu durum tam olarak böyle olmadığını düşünüyorum.

Kardeşler birbirlerini her yönde etkileyebilirler. Bir diğeri yardıma ihtiyaç duyudunda öbürü ona yardım eder. Ve kafa kafaya verip durumlara, problemlere ve sıkıntılara çözüm bulabilirler. Bu duruma bir matematik problemi çözmek gibi bir örnek verilebilir. Biri bir soruya bakar, yapamazsa eğer öbür kardeş (abi/abla veya küçük kardeş) el atıp beraber bir şekilde bir diğer adıyla akran ögrenmesi gerçekleşir. Ben bu durumun kişinin grup çalışması, sosyal yaşantısı ve akademik başarısı yönünden çok önemli bir durum olduğunu düşünüyorum ve akademik başarıyı iyi bir yönde etkilediğini düşünüyorum.

(Visited 8 times, 1 visits today)