Kardeş Sayısı ve Akademik Başarı

Başarı dediğimiz zaman bir öğrencinin, öğretmenin, kurumun kısa veya uzun vadeli eğitim hedeflerine ulaşma derecesidir. Akademik başarı birçok etkene bağlıdır. Bireysel akademik başarı adı altında bu etkenlere dikkat edilmesi önemlidir. Bireyin ailesi, çevresi ve tabii ki de bireyin kendisi bir akademik başarı kazanmak istiyorsa bu etkenlere bağlı olarak bir şeyler yapması ve yapmaları gerekiyor.

Bu etkenlerden örnek verecek olursak, kardeş sayısının kişisel akademik başarıdaki etkisi oldukça büyük bir etken. Bu alanda yapılan çalışmaları araştırdım. Bulduğum araştırmalardan bir tanesi şöyle bir yazıydı:

“Türkiye’de kardeş sayısının çocuklar üzerindeki etkisi hakkında bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmalarda kardeş sayısı çok olan çocukların, hayatta daha başarılı oldukları belirlendi. TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırmaya göre, kardeş sayısı çok olan çocukların hayatta daha başarılı olduğu ve bu çocukların daha mücadeleci bir kişiliğe sahip olduğu belirlendi.

100 öğrenci üzerinde yapılan araştırmalarda, öğrenciler kardeş sayılarına göre sınıflandırıldı. Bu sınıflandırmada 25 lise öğrencisi tek çocuk, 25 lise öğrencisi çok kardeşliydi. 50 kişilik lise öğrencisinin oluşturulduğu bu iki sınıflandırmaya aynı şekilde orta okul öğrencileri de eklendi. Ardından 100 lise ve orta okul öğrencisi ile yüz yüze görüşmeler yapıldı.

Ortaya çıkan sonuçlarda çok kardeşli olan çocukların daha mücadeleci, kendisini daha iyi ifade edebilen ve daha başarılı oldukları belirlendi. Buna göre çok kardeşli çocukların yüzde 68’i uyum sağlama ve arkadaş edinme konusunda daha iyiler. Grup çalışmalarında ise çok kardeşli çocuklar yüzde 64 oranında daha başarılılar. Ayrıca çok kardeşli çocukların yüzde 79’u paralarını çok daha iyi yönetebiliyor ve daha tutumludurlar.”

Bu araştırmanın sonucuna ben de katılıyorum. Yeterli düzeyde olan kardeş sayısının faydaları aşikar. Çevreye bakıldığı zaman kardeşi olan öğrenciler gerçekten de daha mücadeleci ve pes etmeyen karakterlere sahip oluyorlar. Tek çocuk olan öğrencilerin kafasında zaten aile tarafından bütün ilgi onda olma düşüncesi, öğrenciyi her şeyi kolaydan kazanma, mücadele vermeden bilinci oluşabilir. Ama tabii ki de çok kardeşli olan öğrencilerin de bazı dezavantajları vardır. Bunlardan bir tanesi de aslında kimisi için avantaj kimisi içinde dezavantaj olarak ele alınabilir. Şöyle ki kardeşler arasındaki o başarı savaşı her birey için faydalı olmayabilir. Hırs, başarıya giden yolda bir dal gibidir ama her şeyinde belli bir sınırı olmalıdır. Aile tarafından kardeş karşılaştırması bazı bireyler için olumsuz bir etken sağlayabilir. Bu durum kişinin motivasyonunu bozabilecek düzeye gelebilir. Başarılı bir birey yaratmak isterken aslında tam tersine bile yol açılabilir. Aynı zamanda kardeşler arasında nefret doğabilir. Fakat bu karşılaştırma bazı bireyler içinde bir yarar sağlayabilir. Sürekli daha fazlasını yapmak istemesini sağlayabilir.

Kardeş sayısının olması veya olmamasının etkisi de yine ailede, çevrede bitiyor. Ailenin ve çevrenin izlediği yol, yaptığı davranış ve tutum bu durumda en büyük faktör. Kısacası bireyin akademik başarısı aileye ve çevreye bağlıdır.

(Visited 7 times, 1 visits today)