Kardeş Sayısının Akademik Başarıya Etkisi

Akademik başarıyı etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Ailenin sosyo-ekonomik durumunun akademik başarıyı etkilediğini belirten çeşitli akademik araştırmalar bulunmaktadır. Kardeş sayısı tek başına akademik başarıyı olumlu ya da olumsuz etkileyemez. Çocuğun eğitim olanaklarına ulaşabilmesi, kendisini geliştireceği fırsatların olması, okulun eğitim sisteminin iyi olması akademik başarıyı etkiler. Tek çocuk ya da üç kardeşi olan bir çocuk olsanız ve ailenin eğitiminizle ilgilenebiliyor ve ekonomik şartları iyiyse başarılı olabilirsiniz. Ancak anne ve babanın  birden fazla çocuğu varsa ve çocukların eğitimini desteklemiyorsa çocuklar başarısız olabilir. Sonuç olarak akademik başarıda kardeş sayısı önemli olmakla birlikte diğer faktörler de kardeş sayısının etkisini değiştirebilir. Bu yüzden kardeş sayısının akademik başarıya etkisi konusunda kesin bir cevap bulunmamaktadır.

(Visited 4 times, 1 visits today)