Kardeş sayısının bireyin akademik başarısına etkisi

Bazı çocukların hiç kardeşi yoktur, bazılarının ise çok sayıda kardeşi olabilir. Bunun bireyler üzerinde etkisi olabilir. Eğer çocuğun kardeşi varsa yardımlaşabilir, beraber oyun oynadıkları kadar birbirlerine destek te olabilirler.

Bu çocuklar ders çalışırken yardımlaşabilirler. Örneğin çocuklar daha önceki derslerini kardeşlerine anlatabilirler, ders çalışmalarına yardım edebilirler. Kardeşler bilmedikleri soruları birbilerine sorabilirler.

Ama kardeşler birbirlerine ders anlatırken soruların cevaplarını söylememelidirler, sadece yardım etmelidirler. Yoksa derslerini öğrenemez, sadece soruları cevaplamış olurlar.

Bireyin kendisini geliştirebilmesi için hem iyi ders çalışıp hem de iyi vakit geçirmesi gerekir, kardeşi olan çocuklar beraber iyi vakit geçirirler.

Mutlu bir çocukluk geçiren birey derslerine de iyi çalışırsa akademik başarısı da iyi olur. Hem büyük kardeş küçük kardeşe örnek olur.

(Visited 53 times, 1 visits today)