Kardeşiniz Sizin Akademik Başarınızı Nasıl Etkiler?

“Kardeş sayısının, bireyin akademik başarısını olumlu ya da olumsuz etkileyebileceği söyleniyor, siz bu fikire katlıyor musunuz?”Okul başarısı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir. Ancak çağdaş anlamda başarı kavramının akademik başarı ile sınıflandırılamayacağı, bilgi ve beceri gibi bilişsel davranışlar kadar, ilgiler, kişilik özellikleri ve tutumlar gibi bilişsel olmayan davranışları da içerdiği görülmektedir. Başarısızlık kavramı ise daha çok çocuğun hemen her dersten, gelişim düzeyinin ve yeteneklerinin altında başarı göstermesi ve bu başarısızlığı bir türlü telafi edememesi durumu olarak kabul edilmektedir ki bence bence bu çok yanlış bir düşünce. Neden diye soracak olursanız belki o çocuğun başarısız olmasının sebebini çalışmıyor diye görecek olabilirsiniz ancak bu öyle bir durum değil belki o çocuğun o derse değilde başka bir derse daha çok ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Herkes aynı derste aynı başarıyı elde edecek diye bir kural,kaide yoktur.

 

Şimdi gelelim asıl konumuza. Öğrencinin akademik başarısını etkileyen türlü türlü nedenler var. Ancak bence en önemli ve en etkin olanlarından birisi şüphesiz o öğrencinin kardeş veya abi sayısıdır. Aslında kardeş ilişkisi kişilerarası ilişkilerde en uzun süreli olanıdır ve insan hayatında ebeveynlerle olan ilişkiden daha uzunu kardeşler arasında yaşanır. Kardeşler arası ilişkiler yeni deneyimlerin, paylaşımların, çatışmaların ve kıskançlığın yaşandığı, aynı zamanda sorunlara çözüm yollarını bulmanın öğrenildiği ortamlardır. Bu nedenle de kardeş ilişkilerinin sosyal gelişimin en güçlü unsurlarından biri olduğu sıklıkla gündeme gelir. Normal bir şekilde düşünüldüğünde her kardeş birbirini sevecek şekilde doğmaz. Anne babanın ilgisini paylaşmak kardeşleri doğuştan rekabete iter. İşte bu nedenle, kardeşler arası rekabet hatta kıskançlık gayet normal bir davranış veya tavırdır. Ancak, kıskançlık zamanla sağlıklı rekabete dönüşürse geliştirici olabilir. Akademik açıdan örnek vermek gerekirse iki aynı yaşta olan kardeş aynı sınıfa düzeyine gidiyor olsun. Sonuç olarak ikiside derslerinde başarılı olup ailesini mutlu etmek ister. Ancak bu rekabet iki kişiye çıkınca işler dahada kızışır. Örnek vermek gerekirse birinci kardeş daha çok çalışıp ikinci kardeşi geçip ailesinin gözüne girmek ister ancak ikinci kardeşte birinci kardeşten daha çok çalışıp daha çok ailesinin gözüne girmek ister ve bunun sonucunda ikiside çok çalışır ve akademik başarıları iyi yönde ilerler. Hatta ve hatta ikisi ders konusunda bir noktada takıldığı zaman birbirlerine soru veya konu yöneltebilir ki bu bence çok iyi bir durum. Düşünsenize kardeşiniz sizin eksik olduğunuz konuda veya derste size anlayacağınız şekilde ders anlatıyor.

Bir başka durum olarak eğer kardeşler arasında yaş farkı varsa bu durum akademik başarıyıda çok rahat etkileyebilir. Mesela büyük kardeş küçüğe derslerinde yardımcı olarak öğrenmesinde kolaylaştırıcı oluyor. Zaten araştırmalar yaşıt birinden öğrenmemenin çoğu zaman yetişkin birinden öğrenmekten daha kolay ve zevkli olabileceğini gösteriyor. Diğer yandan, küçük kardeşin başarılı olması da büyük kardeşi olumlu etkileyebilir. Ama büyük kardeşin etkisi küçük kardeş üzerinde daha çok görülüyor. Çünkü, küçük kardeş sadece anne-babanın onayına değil, büyük kardeşin onayına ve desteğine de ihtiyaç duyuyor. Oysa, büyük kardeş kabul ve onay için sadece anne-babayı dikkate alıyor. Büyük kardeş tarafından kabul ve onay görmek, küçük kardeşi sadece akademik olarak değil, sosyal olarak da daha çok olumlu etkiliyor. Büyük kardeşin kabul, onay ve desteğini hissetmek küçük kardeşin özgüvenini ve psikolojik uyumunu artırıyor.

Benim şahsi düşüncem bence kardeş sayısı çok fazla veya çok abartılı olmadığı durumda akademik başarının gelişmesinde hatta ve hatta daha iyi olmasında büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında kardeş sayısının sosyal anlamdada insanlarla olan ilişkilerinin artabileceği ve daha da iyi olabileceğini düşünüyorum.

 

kaynakça: http://www.antalyaozelegitim.com/blog/aile-danismanligi/okul-basarisini-etkileyen-etmenler-ve-ailelere-oneriler.html

https://www.hurriyet.com.tr/egitim/kardes-iliskileri-ve-akademik-basari-41973856

 

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)