Kardeşler ve Akademik Performans

Kardeşlerimiz bizler için hayattaki en değerli varlıklardan biridir.Kardeşlerimizin bizlere pek çok alanda olumlu etkileri olduğu ve bizlere çoğu durumda destek oldukları bilinen bir gerçektir.Ancak bazen evde birden fazla kardeş olduğu zaman kardeşlerin akademik performanslarında zaman zaman inişler ve çıkışlar olduğu da görülür. Peki bu dalgalanmaların nedenleri nelerdir?

İlk öncelikle kardeş sayısının bazı olumlu etkileri olaabilir,örneğin kardeşler sınav öncesi birbirlerine ders anlatabilir ve birbirlerini çalıştırabilirler.İlavetten zor zamanlarında birbirlerine destek olabilir ve birbirlerini motive edebilirler.Ve eğer kardeşler arası ilişkiler iyi ise bunun da elbette akademik başarıya olumlu yansıdığı kanıtlanmıştır.Aynı zamanda büyük kardeş eğer derslerinde iyiyse ve ders çalışıp küçük kardeşlere örnek oluyorsa bu da akademik başarıyı olumlu etkileyen faktörlerdendir.Görüldüğü üzere eğer kardeş ilişkileri iyi ise bunun akademik başarıya dönüşü aynı şekilde olumlu oluyor.

Kardeş ilişkileri ve sayısının akademik başarıya ne kadar olumlu etkisi varsa aynı şekilde diğer taraftan çok fazla olumsuz etkisi de bulunuyor.Örneğin kardeşler arası kıskançlık.Kıskançlık sadece bir tarafı değil her iki tarafıda gerileten bir faktördür.Kıskançlık kardeşlerin arasının bozulmasına yol açar ve iki tarafında akademik performansını düşürür.Aynı zamanda kıskançlık ileri boyutlarında sadece akademik değil fiziksel ve mental olarak da zarara yol açar.Bir diğer etki ise kardeş sayısı ile doğru orantılı olacak şekilde evdeki dikkat dağınıklığı olma olasılığının artması.Bu bütün kardeşler için geçerli değildir ama çoğunlukla kardeş sayısının artması ile çocukların derslerine konsantre olamadığı ve kafalarının dağıldığı görülür.İlavetten ailelerin kardeşler arası ayrım yapması da okul performasını düşürebilecek bir etkendir.Genel olarak kardeşler bu tarz durumları çok kafaya takıyorlar ve derslerine odaklanmaları zorlaşıyor.Buna bağlı olarak ise performanslarında bir düşüş görülüyor.Aynı zamanda nadir olarak meydana gelse bile kardeşlerin biribirini zorbalama durumu meydana gelmektedir.Bu durumda ise ailelere çok büyük iş düşmekte ve bu durumun üstesinden gelmeleri gerekmektedir çünkü bu durum her anlamda o çocuğu çok ciddi bir şekilde etkilemektedir ve incitmektedir.Bu arz olumsuz etkilerin yaşamasması adına ailelerin önlem alması her çocuğuyla ayrı ayrı ilgilenmesi, ayrım yapmaması,çocukları ders çalışmaya sevk etmesi ve en önemlisi de asla yanlız bırakmaması gerekir.

Son olarak kardeş sayısının akademik başrı üzerinde pek çok olumlu ve olumsuz etkisi olmasına karşın eğer kardeşler arası bağlar güçlüyse bu kardeşleri sadece akademik olarak değil her alanda yükseltecektirve bunun için aileler gerkli önlemleri alıp kardeşler gereğini yaparsa bu çocuklar çok iyi yerlere gelebilirler.

 

 

(Visited 9 times, 1 visits today)