KARDEŞLİK VE BARIŞ

                                                       KARDEŞLİK VE BARIŞ

     Kardeşlik ve barış, önce kişinin kendisinden başlamalıdır. Mesela ben, önce kendimi sevip kendime saygı duymalıyım ki etrafımdakileri de sevip onlara saygı duyabileyim. Yakınlarımıza darılıp küssek bile bu küslüğü uzatmadan barışı sağlayabilmeliyiz. Öncelikle empati kurarak bunu sağlayabiliriz. Doğru empati kurarsak karşımızdakini hiçbir şekilde kırmayız.
Dünyada barış ortamını sağlayabilmek için öncelikle savaşlara dur denilmesi gerekir. Ülkeler kendi içinde ya da diğer ülkelerle savaş yapmamalıdır. Silahlar ortadan kaldırılmalı, silahlar susmalı insanlık konuşmalıdır. Toplumlar bu yönde eğitilmelidir. Bu eğitim küçük yaşlarda ailelerden alınmalı, okullarda da devam etmelidir.
Sevgi duygusu bütün iyi ve güzel diğer duyguları beraberinde getirir. Seven bireyler saygılıdır. Seven bireyler barışçıldır. Seven bireyler hep barışı isteyecektir. Barış geleceğin temelini oluşturur. Eğer geçmişteki savaşlar sonucu anlaşma olmasaydı; şimdilerde başka ülkelerle uzlaşma içinde olamaz, büyüyemezdik.
Dünyada barışın sağlanması için öncelikle herkesin karnını doyurabildiği bir düzeni olmalıdır. Zor durumdakilere yardım edilmelidir. İşsizlere iş imkanı sağlanmalıdır. İnsanlar arasında ayrım yapılmamalıdır. Ayrımcılık yaparsak güçlüklerin üstesinden gelemeyiz.
Elimizden geldiğince her fırsatta dünyaya barış çağrısında bulunmalıyız. Barış ve kardeşliğin olduğu bir dünya mutlu bir dünyadır. En önemlisi de bir gün gerçek barışın herkes arasında sağlanacağı umudunu asla kaybetmemeliyiz.

(Visited 142 times, 1 visits today)