KATI YASALAR

Daha katı yasalar daha barışçıl bir dünyaya mı yoksa daha fazla suça mı yol açar?

Katı yasalar asla barışçıl bir ortam sağlamaz. Yasaların yani kanunların akılcı ve adaletli olmasında her zaman fayda vardır. İnsanlar küçük yaştan itibaren ne kadar doğru ve düzgün eğitilirse suç işleme oranı da o kadar azalır. Suç işleme oranı azaldıkça katı yasalara gerek duyulmaz. Suç oranı düşük olan toplumlar zaten barış içinde yaşıyorlar demektir.

Katı kanunlar çıkarılmadan önce suç işlemeye meyilli kişilikte olan insanların hatta tüm toplumun eğitilmesinde fayda vardır. Katı yasalar insanları daha da çok suça teşvik edebilir. İnsanlar arasında tedirginlik, korku yaratabilir.  İnsanlar yapması gereken işleri doğru bile olsa yapmaktan çekinirler. Bu nedenle insanların küçük yaştan itibaren eğitimlerinde hoşgörülü davranmaya ve kurallara bağlı olmaya teşvik edilmeli ve bu şekilde eğitilmelidir. Eğitimli insanlar sorunlarını akılcı yoldan çözer, kurallara uyum sağlar, bu sayede suç işleme oranları düşer ve o katı kurallara ihtiyaç duyulmaz. Kontrol, kuralların kanunların katı olmasında değil insanın kendi elindedir. Tabi ki her suçun bir cezası olmalıdır. Ancak ürkütücü boyuttaki cezalar yani katı kurallar insanları her daim suça teşvik edebilir ve zor durumda bırakabilir. Katı yasaların (şeriat düzeni idam vb. gibi) yerine daha adil yasal düzenlemelerin getirilmesi insanlara demokratik ve özgür bir ortam sağlanması, küçük yaştan itibaren tüm toplumun eğitilmesi suç oranlarının azalmasının en önemli koşullarıdır.

İnsanları suç işlemekten alıkoyan katı kurallar değil eğitimdir. Bu nedenledir ki; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” demiştir.

(Visited 54 times, 1 visits today)