Katı Yasalar

Çok fazla katı yasalar daha kötücül bir dünya yaratırdı, çünkü insanlar uzun bir süre sonra bu yasalara dayanamaz ve yasaları çiğnemek isterlerdi. Yasaların katılığına göre değişir aslında ya da katı yasanın ne olduğuna göre de değişir. Mesela bir yasanın katılığı çok fazla artmasa daha barışçıl olabilir çünkü herkes psikolojik olarak bu yasayı arttı diyerek daha az çiğnemeye başlar ve dünya barışçıl hâle gelir. Tabii bu durumda bir süre sonra değişebilir. Hatta şu anki yasalarımızın çiğnenme oranı bile ileride değişebilir. Bunu tam olarak bilemem ama tahmin edebilirim, ve tahminlerime göre kısaca yasaların katılığımı aynı oranda arttırırsak uzun bir süre daha barışçıl olur ama yine de bu barışın bozulma ihtimali var. Ama yasaların katılığını çok fazla artırırsak düzen bozulur insanlar evlerinde kapalı kalmış gibi hisseder ve bu onları yasaları çiğnemeye yöneltir.

(Visited 16 times, 1 visits today)