Katı Yasalar Dünyayı Kurtarabilir Mi?

Yasalar, bir toplumun kurallarını ve yaşayış tarzını belirleyen ilkelerdir. İnsanlık tarihi boyunca belirli toplumsal kurallara ihtiyaç duyulmuştur. Tarihte eğer yasalar olmasaydı belirli bir düzen olamazdı ve dünyada büyük bir kaos ortamı oluşurdu. Bu konuda herkes hemfikirdir. Ancak yasalarla ilgili insanların tartışmalar yaptığı çokça konu olmuştur. Bunlardan biri de daha katı yasalar daha barışçıl bir dünyaya mı yoksa daha fazla suça mı yol açar tartışmasıdır.

Bazı insanlara göre daha katı yasalar daha barışçıl bir dünya getirir fikri oldukça mantıklı geliyor. Ne de olsa sonuçları ağır olan bir şeyi yapmak insana korku verir ve hırsızlık gibi olaylar bu şekilde sona erebilir. Peki,  toplumun huzur ve barışını sağlamak için getirilecek katı yasalar ne kadar katı olmalıdır? Hangi yasaklar için uygulanmalıdır? İşte bu gibi soruların cevapları toplumdan topluma değişmektedir. Kimi toplumların refah ve eğitim düzeyi yüksektir kimi toplumların ise daha düşüktür. Bu refah ve eğitim farklılığı toplumun kurallara bakış açısını değiştirir. Bazı insanlara göre ise katı yasalar daha barışçıl bir dünya aksine daha fazla suça yol açar. Katı yasaların uygulanması, özgürlüklerin kısıtlanmasına sebep olmasından dolayı kuralları çiğneyerek suç işleme olasılığını artırır. Her iki durumun da getirdiği olumlu ve olumsuz sonuçlar vardır. Getirilen katı yasalar insanların toplum içerisinde daha huzurlu yaşamalarına hizmet edecek yasalar ise kabul edilebilir. Çünkü bu sayede herkes aynı kurallara uyacağı için toplumda zıtlaşma, fikir tartışmaları ve kavgalar azalır. Bunun için de toplumun eğitim düzeyinin yüksek olması gerekir. Örneğin Hindistan gibi kalabalık ve çok fazla etnik gruba sahip ekonomik düzeyi düşük olan bir ülkede konulan katı yasalara uyulmasında zorluk yaşanılacaktır. Ancak Almanya gibi eğitimli, refah düzeyi yüksek ve disiplinli bir toplumda konulacak kurallara insanlar uyacaktır. Singapur gibi refah yüzeyi yüksek ve çok zeki insanları olan bu toplumda birçok katı yasa bulunmaktadır. İnsanların bu katı yasalara olan tutumu olumsuz değil olumludur. Yani her ne olursa olsun her iki görüş içinde de eğitim faktörü kaçınılmaz bir gerçektir.

Sonuç olarak daha katı yasaların dünyamıza artıları ve eksileri de vardır. Benim şahsi fikrime göre katı yasalar gerçekten toplumun düzenini sağlayacak yasalar ise kabul edilebilir. Ancak din, dil, ırk, insanların özgürlüklerini veya düşüncelerini kısıtlayan her hangi bir katı yasa kabul edilemez bir durumdur. Eğer bu gibi durumları içeren konularda katı yasalar yapılırsa insanlar suça yönelecektir ve yasalar ters tepecektir.

(Visited 16 times, 1 visits today)