KATI YASALAR

Daha katı yasalar daha barışçıl bir dünyaya mı yoksa daha fazla suç mı yol açar?

Katı yasalar asla barışçıl bir ortam sağlamaz… Yasaların yani kanunların akılcı ve adaletli olmasında her zaman fayda vardır. Katı yasaların, yani şiddetli cezaların şeriat düzeni, idam cezası vb. yasal düzenlemelerin kanunların çıkarılmadan önce suç işlemeye meyilli o kişilikte olan insanların; hatta tüm toplumun eğitilmesinde fayda vardır. İnsanlar ne kadar doğru ve düzgün eğitilirse suç işleme oranı da o kadar azalır. Suç işleme oranı azaldıkça katı yasalara da gerek duyulmaz.

Katı yasalar insanları daha fazla suça teşvik edebilir. İnsanlar arasında tedirginlik, korku yaratabilir. İnsanlar yapması gereken işleri doğru bile olsa yapmaktan çekinirler. Bu nedenle insanların küçük yaştan itibaren eğitimlerinde hoşgörülü davranmaya ve kurallara bağlı olamaya teşvik edilmeli ve bu şekilde eğitilmelidir.

Kurallara uymak korku ve şiddet içeren cezalarla değil ancak eğitimle sağlanabilir. Tabi ki her suçun bir cezası olmalıdır, ancak ürkütücü boyuttaki cezalar insanları hata yapmaktan suç işlemekten alıkoymaz. Suç işleme ancak ve ancak eğitimle önlenebilir. Eğitilmiş toplumlarda işte bu yüzden katı kurallara ihtiyaç duyulmaz. çünkü insanlar doğruyu yanlışı kendisi seçebilir, sorunlar karşısında çözüm yolları üretebilir. Eğitim seviyesi düşük toplumlarda ise en ağır cezalar uygulansa bile suç işleme oranları düşürülemez.

Bu yüzdendir ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” demiştir.

 

(Visited 25 times, 1 visits today)