Katı yasalar daha barışçıl bir dünyaya yol açar mı ?

Öncelikle bu soruya cevap verebilmek için yasaların hangi konuda katı olacağını ve hangi türdeki yasaların katı olacağını bilmemiz gerekiyor.

Örneğin bir yasanın ihmal edilmesi sonucunda uygulanacak cezanın gereğinden fazla olması insanların protestosuna neden olabilir, bu da ortamda karışıklığa yol açar. Aksi, yani gereği gibi olursa insan bilinçlenir ve bu yasayı dikkate alır. Bahsettiğim her zaman geçerli olmayabilir Örneğin bir konudaki yasa gereğinden fazla katı değilse insanlar cezaya tabi tutulmayacaklarını düşünerek yasayı ihlal ederler.

Yani hangi konudaki yasanın ne kadar katı olması gerektiği yasanın türüne (konusuna) bağlıdır.
Kendi fikrimce çoğu zaman katı yasalar insanları daha fazla suça iter ve katı yasaların fazlalığı barışçıl bir dünyaya yol açmaz.

Hangi konudaki yasanın ne kadar katı olmasının doğru olacağı belirlenirse dünyanın daha barışçıl bir yer olacağını düşünüyorum.

(Visited 19 times, 1 visits today)