Kaynak Cenneti

Bildiğimiz gibi Türkiye çoğu kaynağını yurt dışından sağlamaktadır. Bu sebepten ötürü de birçok ülkeye borcu vardır. Peki ya Türkiye bir doğal kaynak bakımından bir cennet sayılabilecek kadar zengin olsaydı bunun hangi kaynak olmasını tercih ederdim?

doğal kaynaklar ile ilgili görsel sonucu

Hem ısı hem de enerji gibi ihtiyaçları elektrikle karşılamaktayız ve elektrik enerjisi su ile üretilebilmektedir ve bu suyu sadece insanlar ve tüm canlılar için bir yaşam kaynağı değil aynı zamanda da enerji kaynağı yapar. Fakat günümüzde en değerli ve maddi değeri yüksek kaynaklardan biri petroldür çünkü her tür araç ve çoğu makinenin çalışması için tüm dünyada petrole ihtiyaç duyulmaktadır. Bu iki kaynak da Türkiye’yi maddi olarak ileriye taşıyacaktır.

petrol ile ilgili görsel sonucu

Petrol şu an büyük bir zenginlik olarak görülse de zaman geçtikçe petrolün değeri düşecektir çünkü artık Elon Musk’ın Tesla araçları öncülüğünde araçlar ve şirketler elektrikle çalışan araç ve makine kullanmayı tercih etmeye başlamışlardır ve bu petrolü eskisinden daha az arzu edilir hale getirmiştir ve petrole olan ihtiyacı düşürmüştür. Bu da petrolün değer kaybetmesine sebep olacaktır.

petrol ile ilgili görsel sonucu

Hepimiz insanların genelde savaşları petrol için çıkarttığını biliyoruz ve şüphesiz eğer Türkiye bir petrol kaynağı olsaydı kaynakları için işgal edilirdi. Üstelik petrol çevreye zarar da veriyor. Gemilerden veya deniz kıyılarındaki varillerden denize sızan petrol çok sayıda deniz canlısının canını almıştır ve suları kirletmiştir. Havaya ve ozon tabakasına da verdiği ölçüsüz zararın farkındayız. Kirlenen su da hava da eninde sonunda insanları da kötü yönde etkilemektedir. Yani başta zenginlik kaynağı olarak gördüğümüz şey sonra bize de zarar verir. Para uğruna dünyadaki tüm canlıları hatta dünyanın kendisinin yanı sıra kendimizi de zehirlemiş oluyoruz.

denize dökülen petrol ile ilgili görsel sonucu

Türkiye coğrafi konumu yüzünden birçok kaynağı en kolay kullanabilen ülkelerden biridir. Su kaynaklarımız da kolaylıkla kullanabildiğimiz kaynaklarımızdan, eğer su kaynakları yönünden daha zengin bir ülke olsaydık üretebileceğimiz enerji miktarı artardı. Mesela fosil yakıtların tüketimi azalmış olurdu. Böylelikle çıkan savaşlarda da bize pek bulaşmazlardı ve bizim de diğer ülkelere bir bağımlılığımız da olmazdı. Ama bir yandan da fosil yakıt tüketimini azaltarak yaşadığımız yerin kalitesini büyük ölçüde arttırmış olurduk.

türkiye göl ve akarsu haritası ile ilgili görsel sonucu

Su bakımından zengin olmak sadece enerji üretmek için değil aynı zamanda ülke olarak varlığımızı sürdürmek için de önemlidir. Kuraklık yüzünden çoğu ülkenin ekonomisi ve yaşam koşulları kötüleşiyor. Su kaynakları bakımından zengin olsaydık eğer tarım, tekstil ve hayvancılıkta da otomatik olarak daha iyi konumlara gelebilirdik. Kurak olmayan toprak verimli toprak demektir. Verimli olan toprakta daha kaliteli ve sağlıklı besinler üretilebilir. Bu, ülke içi ekonomi için önemli bir adım olur. Hepimiz biliyoruz ki meyve sebze piyasası şu an pek de iyi bir durumda değil. Çiftçinin üretebildiği şeyler sınırlı olduğu için ve üretilen şeylerin hepsi de satılabilecek durumda olmadığı için ithalattan başka seçeneğimiz kalmıyor. İthalata bağımlı bir ülke olmamız da bizim için büyük bir dezavantaj. Yetiştirdiğimiz şeylerin kalitesi arttıkça ihracat yapabilme ihtimalimiz de artıyor.
Kısacası su bakımından zengin olsaydık birçok konuda Türkiye’nin ilerlemesi daha kolay olurdu. Su zararsız bir kaynak ve pek çok amaçla da kullanılabiliyor. Geri dönüştürülebilen bir kaynak olduğu ve zararsız olduğu için de kullanması sıkıntı olmayacaktır. Bu sebeplerden dolayı Türkiye’nin hangi doğal kaynak bakımından zengin olacağını seçebilseydim suyu seçerdim.

(Visited 315 times, 1 visits today)