KAYNAK İKİLEMİ

Su, canlıların varoluşundan beri vazgeçilemez; varlıklarını devam ettirebilmek için olmazsa olmaz bir faktör olarak bilinmektedir.  Dünya yüzeyinin %80’ini kaplayan bu kokusuz ve tatsız bileşik, ışığı emmesi nedeniyle bizlere mavi olarak görünmektedir.

Bitkilerin fotosentez yapmasında olmazsa olmaz olan, insanlar için çok önemli bir mineral olmasının yanı sıra vücut ısısını dengeleyen, sindirim sistemine yardımcı olan ve birçok metabolik faaliyette de büyük rol oynayan bir yaşam kaynağıdır.

Daha açıklanabilir olan bolca işlevi olan bu yaşam kaynağının bu kadar önemli olmasına rağmen günümüzde birçok etkenden ötürü küresel ısınma meydana gelir ve bu ise maalesef birçok su kaynağının yok olmasına da sebep olur.

Bir yandan da bir su kadar büyük bir rol oynayan bir kaynak olmasa da özellikle günümüzde çok büyük bir etkiye sahip olan petrol. Orta Doğu’da bolca bulunan ve maalesef birçok savaşa zemin hazırlamış ve şimdi de hazırlayan, birçok masum insanın ve canlının ölümüne sebep olmuş, yaşam alanlarının harabeye dönmesinde büyük rol oynamış olan bu petrol. Kısacası, bir savaşın en büyük etkenlerinden biri.

Sizlere, “ülkemiz bir ham maddenin cenneti olsa bunun su olmasını mı tercih ederdiniz yoksa petrol mü?” diye sorulsaydı cevabınız ne olurdu?

Şu anda ülkemizin coğrafi konumuna bakacak olursak, üç tarafı denizlerle çevrili; göllerle, nehirlerle dolu olan bir ülkeye sahibiz. Ancak başta da belirttiğim gibi, çoğu faktörden ötürü küresel ısınmanın meydana gelmesiyle ülkemizde birçok tatlı su kurumuştur. Bunun sebeplerinden bir tanesi ise petrol elde etme amacıyla çıkan savaşlardır.

Bunların hepsinin yanı sıra, eğer ülkemiz petrol açısından zengin bir ülke olsaydı kesinlikle ülkemizin ekonomisi büyük bir oranda gelişme kaydetmiş olurdu. Çünkü ülkemizin doğal gaz, petrol açısından neredeyse tamamen dışa bağımlı bir durumda. Fakat ülkemizde büyük bir oranda petrol bulunsaydı, geçmişte Venezuela’ya olduğu gibi büyük devletler tarafından da odak noktası olma durumu söz konusu olabilirdi. Ancak daha demin de belirttiğim gibi, ülkemizin dışa bağımlı oluşu kesinlikle büyük bir miktarda azalırdı.

Ülkemiz, dünya çapında turizm sektöründe en gelişmiş ülkelerden bir tanesidir. Bunun en büyük etkenlerinden birisi kesinlikle coğrafi konumudur. Üç tarafı sularla çevrili olması, ikliminin uygun olması en büyük etkenlerdendir. Eğer ülkemiz su açısından daha zengin olsaydı elbette turizm sektörünün daha gelişmesinin yanı sıra kuraklığa karşı daha büyük bir silaha sahip olurduk. Çünkü ülkemizde maalesef özellikle kuraklıkla mücadelede olan bölgeler bulunmakta ve su kaybı hızla devam etmektedir.

Bana soracak olursanız ben ülkemizin daha çok petrole sahip olmasını tercih ederdim. Çünkü ülkemizde petrol, doğal gaz gibi nadir bulunan madenlere ayrılan bütçe büyük bir oranda azalmış olurdu. Bunun sonucunda arta kalan bütçeyle halka, doğaya daha çok önem verilebilirdi.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)