Kirlenen Dünyamız

Öncelikle Dünyamızın kirlenmemesi için önlemler alırdım.

Örneğin tüm çöplerin çöp kutularına atılmasını sağlardım.

Dünyamızın temizlenmesi için ise çok büyük bir ekip kurardım.

Bu ekip yere atılan çöpleri toplardı, ayrıca Dünyamızı kirletenleri uyarırdı.

Geri Dönüşüm ile ilgili çalışmalar yapardım. Plastik, metal, kağıt, cam gibi maddelerin yeniden kullanılmasını sağlardım.

(Visited 15 times, 1 visits today)