KIRSALDAN KENTE

Türkiye Cumhuriyetinin başlangıcından bugüne kadar özellikle kırsal alandan kentlere hızlı bir göç yaşanıyor.

İç göçün birden fazla nedeni var. İşte bu nedenler:

* Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı
* Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması
* Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi
* Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması
* Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması
* Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler
* Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği
* İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri
* Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının fazlalığı
* Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı

iç göç ile ilgili görsel sonucu

Türkiye’de iç göç, kırsal kesimde nüfusun artması ve kentlerde sanayileşmeye bağlı olarak, iş bulma imkanlarının gelişmesiyle artış göstermiştir. Dolayısıyla iç göçteki en büyük etken ekonomik sıkıntılardır.

İç göç tarımda makineleşme gibi faktörler sonucu ortaya çıkıyor. Kırsal alanda iş olanakları çok azalıyor ve insanlarda sanayileşmenin arttığı alanlara gidiyor yani şehirlere. Böylece çarpık, düzensiz nüfus artışı meydana geliyor.

(Visited 139 times, 1 visits today)