Kısıtlanmış Haklar

Bu dünyada herkesin bir düzen ve uyum içinde yaşaması haklar ve kanunlar sonucu ortaya çıkmıştır. Eğer bunlar olmasaydı dünya gerçekten daha da berbat bir hal alırdı. Cinayetler, hırsızlıklar, tacizler, dolandırılma olayları ve daha birçoğu. Peki ya yanlış olan haklar?

Eğer bir toplumda hak varsa ama bunlar korunmuyorsa kişi kendi haklarını korumak için kuraları yok sayabilir. Ama bu durum hem iyiye hem de kötüye götürebilir. Mesela birey kendi hakkını korumak için fark etmeden ya da kasten başka kişilerin haklarını yok sayabilir. Ve bu durumda bir kişi kendi hakkını eline aldığını zannederken başkalarının yaşamı daha kötüye gidebilir. Mesela bir köylü haklarının korunmadığından bahsedip duruyorsa ama hiçbir şey değişmiyorsa ve bunu ifade etmek için, insanların dikkatini çekmek için başkalarına zarar verebilir ya da başkasını öldürebilir.  Ve bu o kişilerin yaşadığı toplumda kalkınmaya ve daha birçok negatif olaylara yol açabilir. Bunun sonucunda ise topluluk parçalara bölünür. Ama eğer bu bölünme toplumun yöneticilerini rahatsız ederse yeni haklar da çıkarılabilir.  Böylece en az olumsuzlukla ortaya daha düzgün ve daha yaşanılabilir haklar çıkabilir.

Herkes başkalarını da düşünerek topluma uygun olacak şekilde kendi haklarını elde edebilmek için kurallar yokmuş gibi davranabilir. Ama bunu bir kişi yaparsa bu olumsuzluklara yol açar. Aslına bakılırsa protesto bir toplumu daha iyi yerlere getirebilir. Çünkü bir toplumun düşünceleri çok önemsenmiyorsa, halk bunu ifade etmek için başka insanlara zarar vermeyecek şeklide  protestolar düzenleyebilir.  Eğer herkes haklarının korunmadığını düşünürse ve ona göre hareket ederse yani protesto yapılırsa  o zaman bu durum olumlu gelişmeleri ardında getirir. Ve cinayetlerin, ölümlerin tacizlerin sayısında azalış gözlemlenir.  “Protesto ediyoruz, çünkü kendimizi ve halkımızı seviyoruz. Direnişimizin kökeninde sevgi var.”– Colin Kaepernick, aktivist ve Uluslararası Af Örgütü Vicdan Elçisi. Ama aynı zamanda protesto sonucu birçok kişinin de hayatını yitirdiği ya da zarar gördüğünü unutmamak gerekir. Bu yüzden protestolar da kontrollü bir biçimde yapılmalıdır.

Bu yüzden hakların en doğru ve herkese uyabilecek şekilde hazırlanması çok önemlidir. Aksi takdirde toplum toplum olmaktan çıkar ve her şey birbirine karışır. Ve eğer ortada yanlış bir durum varsa birey bunu ifade etmek için bazı kuralları görmezden gelebilir.

Sonuç olarak ben bireyi haklarının korunmadığını düşündüğü bir toplulukta kendi haklarını gözetmek adına kuralları yok sayabilir düşüncesine katılıyorum.

 

(Visited 16 times, 1 visits today)