Kitaplar

Kitap ciltli veya ciltsiz olabilir. Kitap, kağıtların bir araya gelmesiyle oluşur. Kitap insanların fikirlerinin başkalarına sözlü anlatır. Kitap yazı yazma manasıyla bilinir.

MASAL

Masalda olağanüstü şeyler olabilir, mesela devler gerçekte olmadığı halde masallarda dev sözcüğü geçer. Masallar insanın hayal gücünü arttırır. Bu yüzden masal okuyanın hayal gücü genişler. Masal okuyan eğlenir. Ben masal okuyorum ve çok eğleniyorum.

HİKAYE

Hikaye de yaşanmış veya yaşanılabilir olayları anlatmaktadır. Olayların geçtiği yer sınırlıdır ve hikayeler genellikle çok uzun olmaz. Hikaye daha çok düşündürmek için değil, heyecanlandırmak ve duygulandırmak içindir. Hikaye genellikle bir insanın yaşamından alınır. Hikayenin eş anlamlısı öyküdür. Ben öyküyü öğlen okurum, masalı akşam okurum. Hikayeyi çok seviyorum.

ROMAN

İnsanların durumlarını anlatan, genellikle yaşadıkları olayları anlatan hikayeden genellikle uzun olan kitaplara roman denir. Olay, yer, zaman ve kişiler bellidir. Romanlar gerçek olaylardan yararlanılarak da yazılabilir kurgulanarak da.

Romanın öğelerinden biri kişilerdir. Kişiler olayı etkileyen veya olaydan en çok etkilenen öğedir. Diğer bir öğe olay örgüsüdür. Romanlar temel bir olay etrafında oluşur. Her olay bir nedene bağlanır. Bu şekilde kitap okuyan kişi daha fazla etkilenir. Diğer öğe zamandır. Romanlarda olayın ne zaman geçtiği bellidir. Romanlarda fiiller genellikle geçmiş zamanla kullanılır. Son öğe ise yerdir. Romandaki olayların yaşandığı, kişilerin hareket ettiği yerler kitabın yer öğelerini oluşturur.

Kaynaklar:

-tr.wikipedia.org

-www.google.com

-www.edebiyatogretmeni.org

-http://www.bilgilersitesi.com

(Visited 249 times, 1 visits today)