ELEŞTİRİ

 1. Kitap İnceleme
 • Bloggerlar, her tür konuyla ilgili kitap inceleme yazılarını bu başlık altında toplayacaklardır.
 • İnceleyecekleri kitaplar, sadece roman olmak zorunda değildir. Her tür kitabı inceleyebilirler.
 • Kitap inceleyecek olan bloggerlar iki ayrı yol izleyebilirler.
 • 1. Yöntem:
 • Kitap inceleme metotlarına uygun olarak bir kitabı inceleyebilirler. Bu tür eserler genellikle edebi türde eserler olup -roman, hikaye, masal, tiyatro, deneme vb.- bloggerlar bunlardan birini inceleyebilirler.
 • Bu yöntemi kullanan bloggerlar da en az 1500 kelimelik bir metin yazmak zorundadırlar.
 • Bu yöntem genellikle nesnel bir inceleme yöntemi olarak kullanılır.
 • Bloggerlar, inceleyeceği kitabı, aşağıda vereceğimiz yönergeye uygun olarak ele almalıdırlar.

ROMAN İNCELEME PLANI

A. Şekil Yönüyle İnceleme

1. Romanın Adı
2. Romanın Yazarı
3. Romanın Basıldığı Yer ve Tarih
4. Romanın Yayınevi veya Yayımlayanı
5. Romanın Ebatları
6. Romanın Sayfa Sayısı

B. İçerik Yönüyle İnceleme

1. Olayın özeti
a. Romanın Olay Örgüsü
b. Romanın Olay Halkalarından Örnekler

2. Kişiler
a. Asıl Kişiler i. Fiziki Portre ii. Ruhi Portre

b. Yardımcı Kişiler i. Fiziki Portre ii. Ruhi Portre

c. Kişiler Arasındaki İlişkiler

3. Olayın Geçtiği Mekânlar
a. Mekânlar ve Bu Mekânların özellikleri
b. Mekânların Kahraman ve Olaylarla İlişkisi

4. Zaman
a. Kronolojik Zaman i. Gündüz ii. Gece iii. Mevsimler iv. Yıl
b. Zamanda Geriye Dönüşler

5. Anlatıcının Bakış Açısı
a. Hakim (İlahî) Bakış Açısı
b. Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı
c. Gözlemci Bakış Açısı

6. Dil ve Anlatım Özellikleri
a. Anlatım Türleri i. Öyküleyici Anlatım ii. Betimleyici Anlatım iii. Açıklayıcı Anlatım iv. Tartışmacı Anlatım v. Öğretici Anlatım vi. Kanıtlayıcı Anlatım vii. Düşsel Anlatım viii. Gelecekten Söz Eden Anlatım ix. Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım x. Destansı Anlatım xi. Söyleşmeye Bağlı Anlatım xii. Mizahi Anlatım

b. Dil ve Üslup Özellikleri i. Akıcılık ii. Duruluk-Açıklık iii. Yalınlık

7. Romanın Türü
a. Tahlil Romanı
b. Sosyal Roman
c. Macera Romanı
ç. Tarihî Roman

8. Romanın Konu ve Teması
a. Romanın Yazıldığı Dönemle İlişkisi
b. Yazarın Hayatı, Sanatı ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi
c. Roman Hakkındaki Kişisel Duygu ve Düşünceleriniz
ç. Romanı İncelerken Faydalandığınız Kaynaklar

 • 2. Yöntem
 • Bloggerlar, bir kitabı inceleme basamaklarına göre değil de içerik yönünden ya da biçimsel yönden eleştirel bir bakış açısıyla da inceleyebilirler. Bununla ilgili kitap eklerindeki örnekleri inceleyebilirler.
 • Eleştirel yönteme başvuran bloggerlar, eleştirilerinde tutarlı olmak zorundadırlar.
 • Bloggerlar, olumlu ya da olumsuz eleştirilerini yöneltirken yazarın eserini bütün olarak, sadece o eseri gözeterek yapmalıdırlar.
 • Eser eleştirilerinde, yazarı incitecek, onu rencide edecek, toplumsal olarak küçük düşürecek ya da esere karşı haksız ve ağır eleştirilerle eseri ve eserin sahibini zor durumda bırakacak yazılar kaleme almamalıdırlar.
Eleştiri Kategorileri:
Edebi Eser İnceleme
Kitap Eleştirisi
Film Eleştirisi

(Visited 354 times, 1 visits today)